Често срещани симптоми при хората с множествена склероза са замайване и чувство за загуба на равновесие. По-рядко срещаният симптом е световъртеж (вертиго), който се характеризира с илюзорно чувство за въртене на предметите или на индивида в пространството в хоризонтална (чувство за залитане) или вертикална посока (чувство на потъване или издигане).

Каква е причината за развитие на симптомите замайване и световъртеж?

Важно е да се знае, че в организма има на практика три системи, които участват в ориентацията в пространството и задържането на стабилна поза. 

  • Вестибуларeн апарат, който чрез сигналите на вестибуло-кохлеарния нерв регулира стойката, походката и равновесието
  • Зрително – двигателна система (оптокинетична), която чрез зрението регулира стойката, походката и равновесието
  • Проприоцептивна система – проприорецепторите в мускули, стави и сухожилия поддържат постоянен тонус на мускулите, така че да запазваме стойката на тялото.

Симптомите на замаяност и световъртеж могат да бъдат резултат от демиелинизация на нервните пътища, отговорни за предаването на нервните импулси от вътрешното ухо и окото към мозъка с цел поддържане на равновесие. Освен това световъртежът може да бъде причинен от лезии в малкия мозък или мозъчния ствол. В тези случаи се развива малкомозъчна атаксия.

В допълнение, замаяността е често срещан страничен ефект на някои от лекарствата, които се назначават за повлияване на някои от симптомите на множествената склероза, напр. антидепресанти за лечение на невропатичната болка или баклофен за лечение на спастичността.

Други чести причини за замайване могат да бъдат проблемите с кръвното налягане, ниска кръвна захар, някои сърдечно-съдовите заболявания, инфекции, напр. грип.

Съществува и т.нар. доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж (ДППС). При това състояние няма демиелинизация, а се дължи на раздвижване на малки кристали калциев карбонат (отолити). В норма всеки човек има отолити, те са прикрепени към структури на вътрешното ухо, но могат да се разхлабят и да започнат да плуват в лабиринта. При промяна в позицията на главата, тези отолити започват да дразнят вестибуларните рецептори и изпращат фалшиви сигнали до мозъка. Световъртежът се случва поради объркването, причинено от тези сигнали и други системи, контролиращи проприоцепцията (способността да е усеща  позицията в пространството със затворени очи).  При някои пациенти с множествена склероза, при които вече са се развили проблеми в сетивността, симптомите на ДППС се усещат по-остро и при по-нисък праг на дразненето. Но не може да се каже, че причина за ДППС е множествената склероза.

Как протичат симптомите на замайване и загуба на равновесие?

Загубата на равновесие се изразява в залитане в определена или неопределена посока. Залитането в определена посока обичайно е леко до умерено тежко и възможността за ходене е запазена с минимална подкрепа. При изразените случаи на залитане в неопределена посока, самостоятелното ходене става невъзможно и често е силно затруднено до невъзможно ставането от леглото.

Какви са симптомите на световъртеж?

Класически световъртежът, независимо дали е причинен от множествена склероза или нещо друго, предизвиква усещане за въртене. Пациентите го описват като:

  • внезапно политане на земята нагоре;
  • въртене на стаята като детска въртележка;
  • полюляване на околните предмети.

По-рядко световъртежът се описва като замаяност, трептене на зрителния образ или изкривяване на пространството. Това усещане за „завъртане на света“ може да  бъде много силно и смущаващо, да причини гадене или повръщане. В изразените случаи световъртежът може да доведе до затруднено задържане на пациента в изправено положение, до невъзможност за ходене и падания. Световъртежът може да се усили в легнало положение или при наклоняване на главата, както и в затъмнено помещение. Продължителността на световъртежа е различна - постоянен или пристъпен, за секунди, часове до няколко дни. Рядко оплакванията от световъртеж стават хронични, но дори и при остро възникналия световъртеж в някои случаи са необходими седмици или месеци за пълно изчезване на оплакванията.

Какви са начините за повлияване на световъртежа?

Ако замайването или световъртеж станат значителен проблем, който затруднява ежедневието, може да се наложи прием на симптоматични медикаменти. 

Назначават се предимно антихистамини, както и лекарства от групата на бензодиазепините, напр. диазепам, клоназепам, лоразепам, алпразолам. Тези лекарства водят до сънливост, така че е необходима добра комуникация с лекуващия лекар, за да се намери най-ниската дозировка, която овладява симптомите.

С добър ефект може да бъде и ниацин (витмин В3), който има съдоразширяващ ефект и води до облекчаване на световъртежа.

Сподели:
множествена склероза и бременност