Как неврологът изследва сетивността?

Някои от сетивните симптоми, които може да имате са изтръпване, мравучкане или локализирана болка. Други нарушения в сетивността могат да бъдат установени при неврологичния преглед.

Лекарят ще извършва различни тестове и ще бъдете помолени да отговорите например на следните въпроси: Какво усещате? Къде е усещането? Каква е силата и броя на усещанията? Еднакво ли е усещането на различните места?

Изследването на усета за болка се извършва с остра игла или специално зъбно колело със заострени върхове, което е на дръжка и се движи по кожата на пациента. Изследването се прави последователно на симетрични участъци от лицето, тялото и крайниците с еднаква сила.

Изследването на усета за допир се осъществява чрез памучен тампон или четка с меки косми. Нанасят се единични дразнения с приблизително еднаква сила на симетрични участъци от крайниците и тялото. При оценката на дискриминационен усет се използва пергел с две остри рамена (пергел на Вебер). Необходимо е да се разграничат две едновременно нанесени дразнения като отделни такива. Нормално тази дискриминационна способност е различна за различните части на тялото и зависи от гъстотата на сетивните окончания за допир. Например, за върха на езика този разграничителен праг е 1 mm, за върха на пръстите на ръката е 3-5 mm, за дланта 8-15 mm, за гърба 6-7 сm. При нарушение на дискриминационния усет този праг е значително увеличен.

Изследването на усета за температура се осъществява поотделно за топло и студено. Използват се епруветки с топла (45 градуса) и студена вода (25 градуса). Съществуват и приспособления от специален метал, който охладен или загрят поддържа трайно придобитата температура. Нормално, човек разграничава температурни разлики от 1 градус.

Дълбоката сетивност, позната като проприоцептивна сетивност се свързва с усета за движения, силата и посоката на тези движения, тонуса на мускулите, позицията на тялото и преместването на частите му в пространството. Тества се при затворени очи и опит да се отчете къде в пространството се намират различни части от Вашето тяло, напр. пръстите на краката или в каква посока може да е преместил вашия лекар.

Вибрационната чувствителност се проверява  с помощта на нискочестотен камертон (честота 128 Hz). Неврологът докосва различни места по Вашето тяло, като пръстите на краката и глезените, с вибриращия камертон. Пациентът трябва да каже дали усеща вибрациите, в еднаква степен ли е силата им вляво и вдясно и колко продължителен е усетът.

При изследване на сложна сетивност се тества двумерно-пространствен усет – ще бъдете помолени да познаете букви, цифри или елементарни фигури, написани с остър предмет по кожата на крайниците и тялото, без да имате зрителен контрол върху зоната където се прави тестването.

Сподели:
множествена склероза и бременност