Как е засегната мускулната сила при МС?

Намалената мускулна сила се нарича пареза, а пълното отсъствие на активни движения - парализа или плегия. Когато нарушението на мускулната сила засяга:

  • един крайник се означава като монопареза (моноплегия), 
  • четирите крайника – квадрипареза (квадриплегия, тетраплегия), 
  • двата крайника от едната страна - хемипареза (хемиплегия)
  • двата долни респ. горни крайници – парапареза (параплегия). 

плегия

Парезата и плегията могат да обхванат и отделни мускулни групи, които се инервират от отделен нерв, плексус, нервно коренче. 

Слабостта на крайниците е често наблюдаван симптом при множествена склероза и се съобщава от над 80% от пациентите. Засягането на долните крайници най-често е асиметрично – обичайно се засяга единия долен крайник, а след това и другия или ръката от същата страна. Развитието на изолирана слабост само в едната ръка е относително рядко наблюдавано. Поради мускулната слабост се затруднява ходенето, но по принцип при множествена склероза нарушаването на походката не се дължи само на слабостта на мускулите. За затрудненията при ходене допринасят и влошената координация поради лезии в малкия мозък, нарушеното равновесие поради демиелинизация на вестибуларния апарат, както и развитието на тремор. 

Мускулната слабост първоначално води само до усещане за умора в мускулите след натоварване, но след това постепенно се увеличава и става постоянна.

Вашият лекар ще изследва мускулната сила винаги симетрично, отгоре надолу, в седнало или легнало положение.
 

Сподели:
множествена склероза и бременност