Нормалната реч разчита на множество системи, които трябва да работят безпроблемно заедно: дишане, глас, резонанс, артикулация и поток на речта. Именно това са областите, върху които ще се съсредоточи логопедът при оценка на състоянието.

Как се оценяват говорните проблеми?

Оценката на говорните проблема обикновено включва:

  • Оценка на структурите, които участват в речта.
  • Класифициране на типа и тежестта на говорния проблем.
  • Оценка на разбираемостта и естествеността на речта в разговор.

По време на прегледа може да е необходимо да се прочете текст на глас, за да може да се измери скоростта на устното четене. Може да се направи кратък запис на говора, за да бъдат анализирани параметри като скорост на говорене, брой думи на дъх, паузи между думите, прецизност на артикулацията, разбираемост и разговорен поток.

Каква е терапията при говорни нарушения?

Логопедът може да изработи план за терапия в зависимост от установените специфични проблеми с цел подобряване на разбираемостта и възстановяване на естествеността на речта. Терапията включва упражнения и поведения за подобряване на поддръжката и контрола на дишането, намаляване на скоростта на речта (използване на стратегически паузи между думите), засилване на артикулацията и упражняване за активна само-корекция и наблюдение на речта.

Интервенции за повлияване на говорните нарушения при множествена склероза

Подобряване на дишането

  • Обучение за дишане с по-дълбоко вдишване и повишена сила по време на издишване.
  • Обучение в коремно дишане.

Подобряване на координацията между дишане и фонация 

Обучение за оптималните групи думи - дъх и практикуване за тяхното координиране. 

Подобряване на фонацията

  • Острото качество на гласа трудно се променя.
  • Мекото, дишащо качество на гласа може да бъде променено с помощта на метод за увеличаване на силата на звука, чрез увеличаване на фонаторните усилия.
  • Могат да бъдат полезни и техники за контрол на скоростта на говорене.

Подобряване на разбираемостта на речта

  • Използване на външни помощни средства (потупване с пръст, метроном) за забавяне на скоростта и за по-добра артикулация.
  • Тренировки за подобряване на прецизността на артикулацията на съгласните.
Сподели:
множествена склероза и бременност