Магнитният резонанс е важен диагностичен инструмент при МС, както и инструмент за наблюдение на прогресията на заболяването. МРТ е неинвазивна техника за образна диагностика, която е ефективна за показване на типа увреждане на ЦНС, включително лезии и мозъчна атрофия, които са често срещани при множествена склероза.

Какво се случва по време на МРТ?

мрт

Апаратът за МРТ прилича на много голяма цилиндрична тръба, в която се вкарва специална кушетка, върху която лежи пациента. Преди да легнете на кушетката, ще трябва да свалите металните предмети, напр. например бижута, слухови апарати или очила, тъй като те биха могли да влошат яснотата на изображенията. Обичайно скенерът създава много силни шумове по време на работния си режим, така че може да е необходимо да ви бъдат поставени тапи за уши или слушалки. Чрез високоговорители рентгеновият лаборант може да разговаря с Вас, както и Вие да помолите за помощ ако нещо Ви притесни. Обичайната продължителност на процедурата е поне 45 минути. По време на сканирането ще е необходимо да останете абсолютно неподвижни за няколко минути по сигнал на лаборанта.  В случаите когато пациентът страда от клаустрофобия, може да е необходима седация от анестезиолог преди МРТ. Съществуват и скенери, които са отворени и от двете страни, но те обичайно не дават ниво на яснота както тези със затворена камера.

Какво е изследване с контраст? 

Гадолиниум (съкратено Gd) е контрастно вещество и се използва, за да се подчертаят или засилят изображенията на активните лезии. Веществото се поставя венозно по време на МРТ.

Има ли противопоказания за МРТ?

Изследването не може да бъде осъществявано при пациенти със сърдечен пейсмейкър и някои видове метални импланти поради мощното магнитно поле, с което работи МРТ. Знае се, че някои от пигментите използвани за татуировка също съдържат метални компоненти. Това е причината, поради която по време и след сканирането може да има парене и оток в местата с татуировки. Наред с това наличието на татуировки може да влоши качеството МРТ изображенията.

Безопасна ли е МРТ?  

Преди навлизането на МРТ в практиката за сканиране на ЦНС се е използвала компютърна аксиална томография (КАТ). КАТ е специализирана рентгенова техника, така че организма на човек се излага на определено количество радиация. МРТ осъществява изобразяването чрез магнитно поле, а не чрез радиация и в този смисъл изследването е по-безопасно от КАТ. Наред с това получаваните при МРТ изображения са по-точни и дават по-ясна представа за увреждането на бялото мозъчно вещество. 

Какво се търси при МРТ?

Чрез МРТ се търсят доказателства за хронично увреждане на ЦНС. Рентгенологът и вашият невролог търсят доказателства за нови увреждания, предимно лезии и доказателства за хронично увреждане на ЦНС.

МРТ не работи с високоенергийно електромагнитно излъчване, а с изкуствено генерирани магнитни полета. Всички тъкани на човешкото тяло съдържат различен процент вода, чиито молекули включват два положително заредени водородни атома (по същество протони). МРТ създава много мощно магнитно поле около всичко, което се сканира. Когато човек влезе в мощното магнитно поле, протоните се подреждат по посока на магнитното поле. Задейства се второ радиочестотно електромагнитно поле, което кара протоните да погълнат допълнителна енергия. След като бъде изключено второто поле, протоните освобождават тази енергия под формата на радиочестотно излъчване, което се регистрира от скенера.

Когато радиовълните са изключени, протоните се отпускат и възобновяват положението си, освобождавайки резонансни сигнали. Тези сигнали, които представляват времето, необходимо на протона да се отпусне, се откриват от скенера и се предават на компютър. Компютърът превежда тази информация в снимки на напречно сечение, които показват контрасти в яркостта, съответстващи на различните количества вода, съдържащи се в тъканите.

Време за релаксация е времето, за което протоните се връщат в равновесното си състояние. Времето за релаксация се определя като Т1 и Т2 и е различно за болните и здравите тъкани. Миелинът като защитна обвивка изолира нервните влакна и отблъсква водата. Областите на повреден миелин задържат повече вода и изглеждат като ярки бели петна или тъмни зони. Рутинната МРТ-диагностика  включва томография с Т1 и Т2 изображения. Най-общо като Т2 лезии се описват светлите лезии, при които възпалението причинява увреждането миелиновото покритие на нервните влакна. При въвеждане на контрастен препарат се съкращава Т1 и Т2 времето. За контрастно вещество при МРТ на ЦНС се използва гадолиний. Това дава възможност за усилване на яркостта на сигнала. Подобряването на сигнала с Gd позволява да се разграничат новите активни лезии от старите, тъй като наскоро оформените лезии или плаки ще изглеждат по-ярки при сканирането. Областите на предишно увреждане на нервите или където нервните влакна са умрели, могат да се появят като черни дупки, т.нар. Т1 лезии. Чрез вида, броя и локализацията на изобразените лезии се определят диагностичните МРТ критерии за разпространение на процеса в пространството.

При проследяването на развитието на болестта повторните сканирания търсят сравнение с предишните МРТ, както и признаци за разпространение на процеса във времето.

Може ли МРТ да се използва самостоятелно за поставяне на диагнозата МС?

Въпреки, че МРТ е ценен инструмент при поставянето на диагноза МС, тя не може да се използва самостоятелно за потвърждаване на диагнозата. Лезии, подобни на тези при МС могат да бъдат причинени и от други заболявания. Наред с това при пациенти с клинична симптоматика е възможно първоначално да няма промени на МРТ. 

Сподели:
множествена склероза и бременност