Когниция е термин, с който се обозначава процеса на мислене, свързан с функционирането на мозъка.

Когнитивното нарушение (наричано още когнитивен дефицит) се отнася до проблеми с мисловните процеси, включително внимание и концентрация, учене и памет, изпълнителни функции и изразяване (т.е. как комуникираме и какво мислим). Въпреки, че до две трети от пациентите с множествена склероза имат когнитивно нарушение, свързано със заболяването, в повечето случаи то е леко до умерено. Тежкият когнитивен дефицит се наблюдава рядко и прогресира бавно.

Каква е причината за когнитивните проблеми при множествена склероза и защо някои проблеми са по-чести от други?

Както и другите симптоми при множествена склероза, когнитивните проблеми се дължат на процеса на демиелинизация в централната нервна система. Начинът, по който лезиите влияят върху функционирането на мозъка, зависи от тяхното конкретно местоположение. По-голямата част от плаките са разположени в бялото мозъчно вещество в зоната около мозъчните стомахчета и във влакната, свързващи двете мозъчни полукълба, известни като мазолесто тяло. Тези области участват в когнитивните функции, които най-често са засегнати при хора с множествена склероза, а именно:

  • краткосрочна памет,
  • обработка на информация
  • способност за вземане на решения.

Познавателните функции, включително общата интелигентност и дългосрочната памет, не са засегнати при множествена склероза.

Какви са симптомите на когнитивен дефицит при множествена склероза?

Когнитивната симптоматика може да се влошава при пристъп и да се подобрява по време на ремисиите, но по-често тя се развива бавно и прогресивно.

Когнитивното засягане може да се прояви и при хора с минимално физическо увреждане. Възможно е това да доведе до проблеми в работната среда, социалната комуникация, натоварване на семейните отношения и емоционален дистрес у болния и близките му. Наред с това когнитивния дефицит е и една от основните причини за непридържане към лечението.  При болни с множествена склероза се засягат основно някои от когнитивните функции, докато други обичайно остават незасегнати.

Типичната за множествена склероза когнитивна дисфункция включва засягане на паметта, вниманието, концентрацията и обработката на информация. Може да има увреждане на изпълнителни функции, като възможност за планиране и решаване на проблеми, способност за пространствена визуализация и вербално изразяване, напр. трудност при намирането на думите.

Засягане на паметта

Засягане на паметта - загубата на памет е най-често срещаната когнитивна патология при множествена склероза. Засяга се краткосрочната памет и усвояването на нови умения.

Засягане на вниманието

Засягане на вниманието - нарушената способност за концентрация  може да причини проблеми в работната среда и общуването, особено когато вниманието трябва да бъде разпределено към няколко задачи.

Способност за вземане на решения

Способност за вземане на решения - разсъжденията и способността за вземане на решения и решаване на проблеми са засегнати, но тежестта е трудно да бъде преценена при всеки отделен случай поради деликатността на естеството на мисловните модели при всеки отделен индивид, т.е. тези проблеми могат да не бъдат така очевидни.

Обработка на информацията

Обработка на информацията - намалена е скоростта на обработка на информацията и това е особено забележимо, когато пациентът трябва да се справи с информационни потоци, достигнали до него от различни посоки. Дефицитът в обработката на информация може да се превърне в сериозен рисков фактор за инциденти, както и до влошено общуване с останалите хора. Недостатъчното и неправилно разбиране на информацията може да стане причина за междуличностни конфликти.

Общата интелигентност, дългосрочната памет, уменията за четене и разбиране обичайно остават незасегнати, но дори и лекият когнитивен дефицит може да окаже значително въздействие върху способността на пациента да осъществява всекидневните си дейности.

Ориентацията за време, място и собствена личност съща са незасегнати дори и при тежък когнитивен дефицит.

Възможно ли е да се  предвиди, кой ще развие когнитивни проблеми?

Когнитивните промени при множествена склероза могат да настъпят по всяко време, независимо от това преди колко време е диагностициран човек или колко леки или тежки са физическите му увреждания. Към момента не е идентифициран фактор, симптом или лабораторен маркер, който може да служи за прогноза за развитие на когнитивен дефицит.

Как се диагностицират когнитивните проблеми?

Ако подозирате, че имате когнитивен проблем, защото сте забелязали някакви притеснителни симптоми или член на семейството ви е насочил към настъпила промяна у вас, трябва да поговорите с вашия лекар. Ранното идентифициране на когнитивен проблем е важно, за да може да се разработи план за компенсиране на трудностите.

При пълното диагностициране на когнитивния дефицит се прави оценка чрез поредица от тестове (известни също като тестова батерия). Тестовете се осъществяват от специално обучени здравни специалисти, включително невропсихолог, трудотерапевт или логопед. Целта на тези тестове е да се определи колко добре дадената личност функционира на работното място и у дома.

Оценяват се следните психични функции: обща интелигентност и деменция; абстрактно мислене, решаване на проблеми, формиране на понятия; eкзекутивни функции; памет, ориентация и заучаване; внимание и концентрация; висши корови функции; eзик и реч.

Възможно ли е повлияване на когнитивна функция?

Има три възможни опции за повлияване на когнитивната функция при множествена склероза: симптоматично лечение, модифициращи хода на болестта средства и когнитивна рехабилитация.

Сподели:
множествена склероза и бременност