Какво е тремор?

Тремор е медицински термин за треперене и други бързи, в известна степен ритмични, неволеви свивания и отпускания на група мускули. Тежък тремор има при около 30% от хората с МС.

Патологичният тремор се разделя на две големи групи: статичен тремор (при покой) и тремор при движение. 

Статичният тремор (тремор в покой, паркинсонов тремор) е асиметричен, ниско честотен (3 – 6 Hz) и ритмичен. Изчезва при движение и сън, засилва се при стрес и тревожност, не се повлиява от алкохол. Проявява се в крайните части на крайника. Движенията при него понякога се оприличават на „броене на пари“. 

Треморът при движения е два вида: 

  • постурален – развива се треперене при опит да се запази определено положение, например повдигане на ръката напред; 
  • интенционен – осцилиращ (трептящ) тремор, проявява се при целенасочени движения, особено в края на двигателния акт, например поява на треперене на ръката при посягане към чаша, което се засилва с доближаването на ръката до чашата. Трептенията при този тремор са некоординирани и с различна амплитуда.

Освен това, нистагъмът е вид тремор, който засяга очите.

Какво причинява тремор?

Треморът се причинява от лезии в мозъка, по-специално в малкия мозък и по нервните пътища, участващи в координацията на двигателните движения. Тъй като нервите, участващи в координирането на мускулните движения, често обслужват множество мускулни групи, свързани с различни функции. Наред с тремора може да се развият атаксия, говорни проблеми (дизартрия) или проблеми с преглъщането (дисфагия). 

Какви типове тремор има при МС?

Двете най-чести форми на тремор при МС са интенционен тремор и ортостатичен тремор. Ортостатичния тремор се характеризира с ритмични мускулни съкращения, които се появяват в областта на крайниците веднага след изправяне от седнала или легнала позиция. Обикновено пациентите се оплакват от чувство на нестабилност и не могат да преценят, че всъщност се касае за тремор. При множествена склероза, за разлика от Паркинсонова болест, рядко се наблюдава тремор в покой.

Треморът при множествена склероза засяга по-често горните крайници и може да варира от незначително треперене до трудно извършване на ежедневни дейности като писане, хранене, обличане, лична хигиена и др. Обикновено човек с тремор се опитва да се справи със състоянието си чрез избягване на движения, напр. отказ от хранене и пиене на обществени места или компенсаторни стратегии. Към компенсаторните стратегии се отнася например притискане на лакътя към тялото, което прави тремора по-слабо видим, при тремор на главата болният може да се опитва да стабилизира главата чрез повдигане на раменния пояс, притискането на раменете към гърба на стол и фиксиране на лакътя под прав ъгъл обичайно води до по-добър контрол на ръката. 

Тежестта на тремора може да се увеличи от тревожност и стрес. Треморът е и най-неблагоприятният за терапевтично повлияване симптом на МС.

Какви са основните терапевтични подходи при тремор?

Опциите за лечение включват упражнения за баланс и координация, механични подходи и лекарства. Въпреки, че никой от тези подходи не премахва напълно тремора при тяхното комбиниране може да се постигне значително подобряване на състоянието. 

Към упражненията за баланс и координация се отнасят:

  • Моделиране
  • Вестибуларна стимулация
  • Швейцарска топка
  • Компютъризирана стимулация на баланса

Към механичните подходи се отнасят:

  • Носене на тежести
  • Имобилизация 
  • Стабилизиращи приспособления

Като симптоматични средства за лечение на тремор се използват: бензодиазепини, бета-блокери, антидепресанти, някои антиепилептични средства, мускулни релаксанти (лекарства, които намаляват мускулния тонус). Задължително е терапевтичната схема да се определи от лекар. 

Сподели:
множествена склероза и бременност