Речта и гълтането са свързани функционално с една и съща анатомична структура, често говорните нарушения са съпроводени и от проблеми в преглъщането. Гълтателните нарушения са резултат от лезии в мозъчния ствол.

Нарушенията на гълтателния акт се означават с термина дисфагия и тя се съобщава при 34% от болните с множествена склероза.

Какви са симптоми, свързани с гълтането при множествена склероза?

Забавянето на нервните импулси, контролиращи гълтането може да попречи на дъвченето и започването на фарингеалната фаза на преглъщането, тъй като намалява силата и обхвата на движение на мускулите, използвани за придвижване на храната през устата, гърлото и фаринкса. Нарушаването на фарингеалната фаза може да обуслови преминаване на храната в дихателните пътища.

При множествена склероза обичайно е нарушена орално-фарингеалната фаза на гълтането. Симптомите при дисфагия са трудно сдъвкване на храната, задържане на храна в бузата, епизоди на кашлица и задавяне при прием на храна или течности. 
Намалената мускулна сила и координация води до оставане на частици от храната в устата след преглъщане и може да има риск от аспирация на частици от храната.

Какви са основните терапевтични подходи при нарушения в гълтането?

Обучен да повлиява проблемите, свързани с гълтателния акт е логопедът. Проблемите с гълтането обикновено се лекуват с помощта на упражнения за увеличаване на силата на мускулите, използвани при преглъщане. Въпреки че нуждите на всеки индивид ще бъдат различни, терапията обикновено се прилага два пъти седмично в продължение на няколко месеца. След това може да бъде продължена със самостоятелни упражнения.

В зависимост от естеството на проблема с гълтането, логопедът разработва програма, която да помогне за увеличаване на силата и/или за поддържане на координацията на мускулите и структурите, участващи в гълтането. На таблицата са представени най-често срещаните проблеми при хора с множествена склероза и интервенциите, използвани за решаване на всеки проблем 

Интервенции при дисфагия при пациенти с множествена склероза

Лош контрол на езика

  • Промени в позицията при хранене:  напр. главата се държи напред при подготовката за преглъщане, след което главата рязко се отмества назад,  за да може хранителната хапка да се придвижи към фаринкса.
  • Упражнения за увеличаване на силата и обхвата на движенията на езика.

Увреден рефлекс за задействане на фарингеалната фаза

  • Хранене с по-плътни храни, за да се подобри гълтателния рефлекс.
  • Термична стимулация на мекото небце или задната част на езика.

Непълно затваряне на ларинкса при преглъщане

Обучение в техниката супраглотично поглъщане, която общо взето включва задържане на дъха по време на преглъщане и след това закашляне. 

Аспирация поради не ефективна фарингеална фаза

Обучение в техника за леко закашляне след преглъщане, така се изчиства фаринкса и се намалява риска от аспирация. 

Затруднено хранене поради МС изтощение

По-често хранене с малки порции храна.

Тежка дисфагия    

Хранене през сонда.

Сподели:
множествена склероза и бременност