Как неврологът оценява степента на дефицит във функцията на нервната система?

След като изследва функциите на всяка от функционалните системи, неврологът оценява и цялостното ви увреждане по разширената скала за оценка, която е позната като оценка по Kurtzke или EDSS.

Получената оценка варира от 0 до 10, с половин точки за по-голяма специфичност. По-ниските числа показват по-леко увреждане. По-високите числа отразяват по-голяма степен на увреждане, най-вече по отношение на подвижността:

0 = Нормална неврологична функция

1-1.5 = Без увреждане, но има някои дискретни неврологични признаци.

2-2.5 = Минимално увреждане.

3-4.5 = Умерено увреждане, засягащо ежедневните дейности, но все пак можете да ходите без помощ.

5-8 = По-тежко увреждане, което нарушава ежедневните Ви дейности и изисква помощ при ходене.

над 8.5 = Много тежко увреждане, пълна инвалидизация.

Важно е да се знае, че промяна с една точка в долната част на скалата отразява по-фините промени, в сравнение в горната част на скалата. Например промяната с една точка между 2 и 3 не е толкова голяма прогресия на увреждането, колкото между 8 и 9.

Сподели:
множествена склероза и бременност