Болката е често наблюдаван симптом при множествена склероза. Над половината от пациентите съобщават, че изпитват болка в даден момент, а при 10% до 20% от тях болката е значителен проблем. Човешкият мозък изпраща сигнали до органите и мускулите, за да се реагира на всяко дразнене по съответния начин, но също така и получава сигнали от околната среда. При множествена склероза поради развиващата се демиелинизация приемането и предаването на стимулиращи сигнали (напр. болка, топлина или студ) може да бъде нарушено. 

Какви са различните типове болка при множествена склероза?

При множествена склероза болката може да бъде първична болка, произтичаща от увреждането на ЦНС или вторична, произтичаща от друг проблем като спастичност или мускулно-скелетни проблеми. Освен това болката може да бъде остра или хронична. 

  • Примери за първична болка при множествена склероза са тригеминална невралгия, коренчева болка и дизестезии. 
  • Примери за вторична болка са болката при мускулни спазми, мускулно-скелетната болка поради проблеми с походката или равновесието и емоционалната болка.

Описание и лечение на симптомите с първична болка при множествена склероза

Тригеминална невралгия

Дължи се на увреждане на тригеминалния нерв и се развива като пробождаща или пареща болка по едната лицева половина. В такива случаи ежедневни  дейности, като напр. миене на зъбите, бръснене или дори ядене, могат да станат почти непоносими. 

Медикаментите обикновено са същите, които се използват при припадъци. Мислете за тригеминалната невралгия като за електрически ток през лицето - точно както припадъците са електрически ток през мозъка. Няколко са медикаментите, за които се знае, че действат добре: карбамазепин или фенитоин; габапентин. Може да се приложат блокади на клоновете на нерва или на неговия сетивен ганглий. Хирургично лечение чрез ризотомия се предприема в случаите, в които няма отговор на медикаментозната терапия.

Дизестезии

Болезнено, сърбящо, парещо или изгарящо усещане, което се дължи на увреждане на периферните нерви.

Дизестезиите също се повлияват от медикаментите, които се използват при припадъци. Могат да се използват и антидепресанти, напр. амитриптилин.
Немедикаментозната терапия включва топли компреси, акупунктура, мускулна релаксация.

Описание и лечение на симптомите с вторична болка при МС

Спастична болка

Характеризира се с мускулни спазми или крампи (флексорни спазми). Стегнатост и болки в ставите.

Медикаментозното лечение включва баклофен или тиназидин, както и нестероидни противовъзпалителни средства.

Немедикаментозното лечение включва упражнения с разтягане и акупунктура.

Мускулно-скелетна болка

Развива се поради обездвижване, неправилно използване на средства, подпомагащи походката, проблеми в баланса.

Може да се осъществи лечение с масаж, ултразвук, термотерапия. От голямо значение е да се проведе обучение за правилната употреба на помощни средства.

Друг чест болкови симптом при множествена склероза е главоболието. То може да бъде от типа на мигрена или тензионен тип главоболие. Разграничаването на тези типове главоболие предполага самонаблюдение от страна на пациента и отговор на редица въпроси (файл MS_13_3_1), които спомагат за изясняване на състоянието.

Сподели:
множествена склероза и бременност