Затрудненото ходене при пациенти с множествена склероза може да се дължи на редица фактори като  загуба на равновесие, изтръпване, умора, мускулна слабост, спастичност.

Кои фактори влошават ходенето?

Загуба на равновесие

Може да доведе до люлееща се, нестабилна походка (медицински термин атаксия).

Изтръпване на крайниците

Силното изтръпване в стъпалата може да затрудни усета за повърхността, върху която се ходи, както и усета за местоположението на краката и така да затрудни придвижването.

Умора

Свързаната с множествената склероза умора, позната още като МС изтощение може да затрудни ходенето поради усещането за слабост.

Спастичност

Спастичността в мускулите на краката може да повлияе на походката. Например при спастична пареза се развива т.нар. косяща походка със замятане настрани и ротация напред на паретичния долен крайник, който е стегнат и изпънат в тазобедрената, коленната и глезенната става. Кракът се влачи по земята като описва кръгообразно движение, а ръката от същата страна е сгъната и приведена до тялото.

Мускулна слабост

Промените в походката за компенсиране на загубата на мускулна сила включват влачене на пръстите на краката; клатушкане встрани и голяма ротация на таза (т.нар. патешка походка) заради слабост на глутеалната мускулатура; степажна (конска походка), при която поради слабост на мускулатурата или пареза. Стъпалото не може да бъде добре повдигнато при вдигане на крака и увисва. Ходенето на пети е невъзможно. За да компенсира пациентът вдига по-високо крака чрез по-голямо сгъване в тазобедрената става и го спуска отвесно с удар върху пода, при което се чува шляпане.

Управление на проблемите, свързани с походката и придвижването

Повечето проблеми с походката или мобилността могат да се коригират в известна степен от рехабилитация и тренировки с помощта на укрепващи упражнения. Използването на помощни средства, като ортези, бастуни, проходилки и др. може да помогне на хората с множествена склероза, които имат сериозни проблеми с придвижването.

Налични са редица лекарства за лечение на спастичност и умора (в зависимост от причината) както и за подобряване на скоростта на ходене при лица с множествена склероза.

Проблеми в равновесието

Помощни средства: бастуни, патерици, проходилки, скутери и др.

Упражнения, които могат да повлияят баланса, примерен комплекс можете да видите във видеото на МС общество – Великобритания.

Съществуват и медикаменти, които могат да осигурят облекчение:, напр. ниацин, антихистамини, бензодиазепини.

Изтръпване на крайниците

Изтръпването на крайниците може временно да бъде облекчено от кортикостероидна терапия. Използват се помощни средства при ходене.

Умора

От голямо значение е откриването и справяне с причината за умората (нарушение на съня, страничен ефект от лекарства, свързано с МС изтощение).

Спастичност

Ефективни при спастичност са лекарства като баклофен или тизанидин.

Могат да бъдат полезни и упражненията за разтягане и рехабилитация с тренировки, напр. този комплекс упражнения.

Мускулна слабост

Използват се помощни средства и рехабилитация.

Лекарството далфампридин подобряване на ходенето при възрастни пациенти с множествена склероза с двигателни увреждания.

Сподели:
множествена склероза и бременност