Името множествена склероза (МС) идва от това, че при болестта се образуват плаки, познати като лезии в бялото мозъчно вещество на главния и гръбначния мозък (развива се склероза на тъканта). Бялото мозъчно вещество е изградено предимно от миелин.

Искаш да знаеш какво се случва в организма ти и на какво се дължат симптомите, които имаш?

Отговорът на този въпрос не е лесен. За да разбереш тези процеси, в този раздел ще намериш информация за това как е устроена и как функционира имунната система и кои са основните части на нервната система.  

Днес се счита за доказано, че МС се развива в случаите, при които имунната система губи в известна степен способността си да различава собствените от чуждите антигени, т.е. болестта е резултат от автоимунен отговор, насочен към миелиновата обвивка на нервните влакна. 

Основното, което се случва в организма при МС е намалената или загубена способност на нервните клетки на главния и гръбначния мозък да „говорят“ помежду си. Нервните клетки си „говорят“ като изпращат електрически сигнали, известни като акционен потенциал, по своите дълги израстъци (аксони), които са обгърнати от изолираща субстанция – миелин. При МС собствената имунна система атакува и унищожава миелиновото покритие. Когато миелинът бъде загубен, аксоните не могат да провеждат ефективно сигналите и се нарушава комуникацията между нервните клетки. 

След като се отключи имунния отговор настъпва активиране на Т-клетките, които се разпространяват от лимфните възли, достигат и преминават кръвно-мозъчната бариера. По този начин активираните Т-клетки попадат в централната нервна система (ЦНС), стимулират отделянето на възпалителни цитокини, които увреждат кръвно-мозъчната бариера и структурните компоненти на ЦНС. 

Тази класическа хипотеза за МС като Т-клетъчно медиирана болест се разширява през последните години и вече се знае, че за развитието на болестта роля имат и В-клетките

Като последица от автоимунния процес се развива демиелинизация, увреда на аксоните и развитие на ръбцова тъкан (цикатризиране) в нервната тъкан. Формираните лезии на ЦНС могат да бъдат видяни с помощта на магнитно-резонансна томография (МРТ). Лезиите определят нарушена неврологична функция, симптомите, на която могат да бъдат разпознати още в ранните фази на болестта. Развива се основно сетивна, двигателна и когнитивна симптоматика. В допълнение може да се развие мозъчна атрофия като необратима тъканна увреда в ЦНС. 
 

Сподели:
множествена склероза и бременност