Името множествена склероза идва от склерозирането (образуването на плаки или лезии) в бялото мозъчно вещество на главния и гръбначния мозък, което е изградено предимно от миелин.

Искаш да знаеш какво се случва в организма ти и на какво се дължат симптомите, които имаш.

Отговорът на този въпрос не е лесен. За да разбереш тези процеси, в този раздел ще намериш информация за това как е устроена и как функционира имунната система и кои са основните части на нервната система.  

Днес се счита за доказано, че множествена склероза се развива в случаите, в които имунната система губи в известна степен способността си да различава собствените от чуждите антигени. Според изследователите МС е последица от автоимунен отговор, насочен към миелиновата обвивка на нервните влакна. 

Основното, което се случва в организма при множествена склероза е намалената или загубена способност на нервните клетки на главния и гръбначния мозък да „говорят“ помежду си. Нервните клетки си „говорят“ като изпращат електрически сигнали, известни като акционен потенциал, по своите дълги израстъци, наречени аксони, които са обгърнати от изолираща субстанция – миелин. При МС собствената имунна система атакува и унищожава миелиновото покритие. Когато миелинът бъде загубен, аксоните не могат да провеждат ефективно сигналите и се нарушава комуникацията между нервните клетки. 

След като се отключи имунния отговор настъпва активиране на Т-клетките, които се разпространяват от лимфните възли, достигат и преминават кръвно-мозъчната бариера. По този начин активираните Т-клетки попадат в централната нервна система (ЦНС), стимулират отделянето на възпалителни цитокини, които увреждат кръвно-мозъчната бариера и структурните компоненти на ЦНС. 

Като последица от автоимунния процес се развива демиелинизация, увреда на аксоните и цикатризиране на нервната тъкан. Формираните лезии на ЦНС могат да бъдат видяни с помощта на магнитно-резонансна томография (МРТ). Лезиите определят неврологична дисфункция, симптомите на която могат да бъдат разпознати още в ранните фази на болестта. Развива се основно сетивна, моторна и когнитивна симптоматика. В допълнение може да се развие мозъчна атрофия като необратима тъканна увреда в ЦНС. 
 

Сподели:
множествена склероза и бременност