Честота на множествена склероза

Разпределение по региони и постоянен адрес

 

Данни от СмартМС

По данни на МС Атласа на Международната МС федeрация (Multiple sclerosis International Federation, MSIF), броят на случаите на МС е нараснал от 2.1 милиона през 2008 до 2.3 милиона през 2013.

Установено е, че разпространението на МС варира според географската ширина, най-ниска е честота около Екватора и е налице нарастване с отдалечаване от Екватора. Например честотата в Северна Америка и Европа е 140 и 108 на 100 000 души население съответно, а в Африка и Източна Азия е 2,1 и 2,2 на 100 000 души население съответно.

Международната МС федерация

По данни на МС Атласа на Международната МС федeрация (Multiple sclerosis International Federation, MSIF), броят на случаите на МС е нараснал от 2.1 милиона през 2008 до 2.3 милиона през 2013.

Установено е, че разпространението на МС варира според географската ширина, най-ниска е честота около Екватора и е налице нарастване с отдалечаване от Екватора. Например честотата в Северна Америка и Европа е 140 и 108 на 100 000 души население съответно, а в Африка и Източна Азия е 2,1 и 2,2 на 100 000 души население съответно.