Когато говорим за рискови фактори при дадено заболяване е много важно да различаваме фактите от митовете. Епидемиологичните проучвания са потвърдили участието на редица рискови фактори, но съществуват и такива, за които се знае, че нямат никаква връзка с развитието на болестта.

Фактори, за които е доказано че са само мит

Вирусът, причинител на бяс

Съществуват проучвания, които доказват, че този вирус не участва в патогенезата на множествена склероза. Като рисков фактор са отхвърлени и домашните любимци, отглеждани в семейството.

Алергия

Не съществуват доказателства, че множествена склероза се отключва от алергени.

Тежки метали

Няма доказателства, че излагането на тежки метали (включително живачни амалгами, използвани в зъбните пломби) причинява множествена склероза.

Физическа травма

Изследванията не откриват доказателства за връзка между физическата травма и развитието или обострянето на МС.

Аспартам

Няма доказателства, че изкуственият подсладител аспартам (използван в храни и диетични безалкохолни напитки) причинява множествена склероза.

Сподели:
множествена склероза и бременност