Как неврологът изследва координацията?

Нарушената координация се дължи на увреждания на централната нервна система - най-често малкия мозък, но също и гръбначния мозък, мозъчната кора и по-рядко таламуса.

Клиничният термин за нарушена съгласуваност на движенията и смутено равновесие е атаксия

За да провери координацията, ще бъдете помолени от лекаря да извършите определени движения с краката и ръцете, напр.:

Ходене по права линия за кратко разстояние, за да се оцени скоростта, стабилността и походката. При засягане на функцията на малкия мозък се наблюдава малко - мозъчна атаксия, при която ходенето е с широко разкрачени крака, влачене на краката за по-голяма стабилност, неравномерни крачки и залитане в неопределена посока.  

Ходене върху петите и след това върху пръстите на краката;

Ходене с т.нар. тандемна походка (петата на единия крак се поставя пред пръстите на другия);

Тест петата-коляно-глезен (петата на единия крак се плъзва от коляното до глезена на противоположния крак);

Тест с докосване на върха на носа ви с пръста, след това до протегнатия пръст на лекаря и отново към носа ви. Движението се осъществява много пъти бързо, както с отворени очи, така и със затворени очи;

Тест със запазване на равновесие в право положение с отворени и със затворени очи. Този тест е познат като тест на Ромберг. За да бъде извършен теста ще бъдете помолени да застанете в изправено положение със събрани ходила и ръце прибрани към тялото. След това е необходимо да затворите очи. Положителният тест се изразява в загуба на равновесие (залитане, падане) след затваряне на очите. Извършването на теста на Ромберг се базира на това, че при хората за поддържането на равновесие по време на стоеж са необходими поне две от следните три сетива: проприорецепция (способността на организма да съзнава положението си в пространството); запазена вестибуларна функция (способността на индивида да съзнава позицията на главата си в пространството); зрение (което се използва за наблюдение и нагаждане към промените в позицията на тялото).

Тест за определяне на наличието на тремор

Тест за съгласуваност на движенията на ръцете

Сподели:
множествена склероза и бременност