Специализирани комисии за лечение на множествена склероза

Назначаването на лекарствени продукти по Протокол налага преценка на всеки отделен случай от специализирана неврологична комисия, в която работят специалисти с опит в лечението на множествена склероза.

Специализираните комисии се създават със Заповед на директорите на лечебните заведения, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В списъка по-долу са изброени всички лечебни заведения в реда, посочен в Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ - в сила от 01 февруари 2020 г.

Голяма част от специализираните комисии работят с електронната система за мониториране и асистиране при регистрация и терапия на болни с множествена склероза (SmartMS). В списъка по-долу те са отбелязани като партньори на SmartMS. Системата е безплатна за пациентите, медицинските специалисти и лечебните заведения. Всяка от специализираните комисии на територията на Република България сама определя своето желание за участие или не в системата.

Предимствата за регистрираните в системата пациенти могат да бъдат обобщени по следния начин:

Варна

Плевен

SmartMS партньор
гр. Плевен

Пловдив

София

SmartMS партньор
гр. София
SmartMS партньор
гр. София
Сподели:
Премиум партньори
Партньори
С подкрепата на
H2Hive | Health to Hive
ПМА - всички права запазени. Общи условия и политика за поверителност.