Интимният характер на въпросите отнасящи се до сексуалността е предизвикателство пред болните с множествена склероза. Някои от болните може да не са достатъчно информирани за връзката на развиващата се при тях сексуална дисфункция с множествената склероза, при други може да е налице загриженост за потенциалното въздействие на болестта върху тяхната сексуалност.

Какви са най-честите оплаквания?

Най-често съобщаваните симптоми при жените са аноргазмия или хипооргазмия, намалено вагинално овлажняване, намалено либидо. При мъжете най-честите симптоми са импотентност, еректилна дисфункция, преждевременна еякулация и намалено либидо.

Принципно проблемите засягащи сексуалната сфера могат да бъдат описани като първична и вторична сексуална дисфункция и при пациентите с множествена склероза може да се развие всяка една от тези форми.

Какви са проявите на първична сексуална дисфункция?

Първичната сексуална дисфункция се развива като резултат от демиелинизацията в централна нервна система (ЦНС) и засягане на гениталния отговор. Към тази група се отнасят:

  • намалено или липсващо либидо;
  • генитални парестезии;
  • намалени или липсващи генитални усещания;
  • намалена честота и интензивност на оргазмите;
  • еректилна дисфункция;
  • намалено смазване (овлажняване) на вагиналната лигавица;
  • намалено клиторно кръвонапълване;
  • намален вагинален мускулен тонус.

Какви са проявите на вторична сексуална дисфункция?

Вторичната сексуална дисфункция е обусловена косвено от други симптоми на множествена склероза или медицински и лекарствени интервенции:

Наред с това вторичната сексуална дисфункция може да се дължи на лекарства, намаляващи спастичността и антиепилептични средства, използвани за контрол на болката и тремора при множествена склероза, тъй като често страничният им ефект е умора.

Виж повече в образователното видео за важните въпроси, свързани със сексуалната дисфункция при МС:

Виж повече

Сподели:
множествена склероза и бременност