Как се изследва мускулната сила?

Силата на мускула е количествена мярка, която изразява способността на мускула да се свива по време на противодействие от външна сила, включително и срещу гравитацията. Предварителната оценка на мускулната сила започва с установяването на възможността да се извършват активни движения във всички стави и дали тези движения се извършват изцяло.  

Думата парализа (плегия) означава пълно отсъствие на активни движения поради нарушение на инервацията на съответните мускули. Думата пареза означава намаляване на мускулната сила. Парализа на мускулите: 

  • на само един крайник се нарича моноплегия; 
  • на долните мускули на лицето, ръцете и краката от една и съща страна на тялото се нарича хемиплегия;  
  • на мускулите на двата горни или долни крайника се нарича параплегия; 
  • на мускулите на четирите крайника се нарича тетраплегия. 

При изследването на мускулната сила, неврологът Ви моли да осъществите движение срещу съпротивление, прилагано върху ръцете, краката и стъпалата.

За установяване на едва забележими прояви на пареза (латентна пареза) се използва способът на Мингацини-Щрюмпел.

Ще бъдете помолени да легнете по гръб със затворени очи, с повдигнати и сгънати в коленете долни крайници. Ръцете са опънати напред с длани обърнати нагоре. Ако има латентна пареза подбедрицата на съответния крак започва да пада надолу, а съответната ръка започва да обръща дланта надолу, да се сгъва леко в лакътната става и също да пада надолу от собствената си тежест.

Сподели:
множествена склероза и бременност