Засягане на мускулите при множествена склероза

Нарушенията на мускулната функция са основна характеристика при множествена склероза. Те могат да се изразяват в скованост (спастичност), с неволни мускулни действия (тремор), както и със слабост на мускулите, която ограничава функционалния им капацитет.

Мускулната сила е свързана главно с дейността на пирамидната система. За да се осъществи едно движение участват различни структури от ЦНС- аферентни проводни пътища, които изпращат двигателни импулси към периферията- мотоневроните в предните рога на гръбначния мозък, а от там до мускулите на трупа и крайниците. При своята работа мускулите изпращат информация към централните нервни структури чрез аферентни проводни пътища за състоянието на двигателния апарат и параметрите на извършеното движение. По този начин се реализира непрекъсната обратна връзка за контрол и координация на движението.  

Как работи мускулното съкращение? 

Напречно-набраздената мускулатура осъществява движението чрез 2 вида съкращение: 

  • Клонични съкращения - за осъществяване на бързите движения на крайниците; 
  • Тонични съкращения - за поддържане позата на тялото. 

Мускулната сила зависи от функционалното състояние на централния и периферния двигателен неврон и от състоянието на напречно набраздените мускули. Мускулните групи обикновено работят заедно: когато мускулът се съкрати и сгъне крайника, той се противопоставя на работата на мускула, който разгъва крайника. Това допълващо мускулно действие зависи от правилното предаване на нервни сигнали по пътищата, свързващи мозъка, двигателните неврони в гръбначния стълб и мускулите. Демиелинизацията на низходящите пътища определя бавно провеждане на информацията и реакция към сигнала, което се представя със слабост на мускулите и нарушена синхронна работа на мускулатурата. Спастичността също е свързана с нарушеното предаване на нервния импулс, но също така и с настъпващата при напреднала множествена склероза пълна загуба на аксони, поради което комуникацията между клетките е силно нарушена и вместо отговор към стимулите е налице постоянна контракция на мускулните влакна, което определя състояние на спастичност на мускулите. 

 

Сподели:
множествена склероза и бременност