Какво означава хипотерапия?

Определението за хипотерапия е: медицинско приложение на общуването с кон и конната езда с цел терапевтично въздействие върху лица с различни заболявания, основно двигателни нарушения.

Малко исторически факти

Още древните гърци използвали коне за облекчаване на някои състояние, смятани за нелечими. В литературата са документирани случаи на ортопедични и неврологични заболявания, които се повлияват добре от терапевтичното яздене на кон. От края на 50-те години на XX в. започнали да използват хипотерапия при психични и неврологични заболявания. През 1952 г. Лиз Хартел става първата жена в света, спечелила олимпийски медал за обездка. Интересното в случая е, че Лиз е с парализирани от полиомиелит крака, но благодарение на хипотерапията успява не само да преодолее заболяването, но и да се пребори с мъжката конкуренция при покоряването на олимпийския връх. Тя полага основите на съвременната хипотерапия и влага сили и средства в развитието и разпространението на това начинание. Днес  50 страни от Европа и Северна Америка имат изградени центрове за лечебна конна езда.

Как действа конната езда?

При хипотерапията не става въпрос за конна езда, а за терапевтично лечение и рехабилитация, което използва движенията на коня, за да въздействат те пряко върху пациента. При ходом от гърба на коня върху човека се пренасят от 90 до 110 триизмерни трептения (импулси). Те имат своя терапевтичен ефект върху двигателния апарат на пациента за подобряване моториката – подвижността в тазобедрените стави, гръбначния стълб, коригиране на стойката и позицията на главата. Тези импулси стимулират равновесния анализатор и координационния апарат на пациентите, намаляват повишения мускулен тонус, или в общия ритъм на движение се включват в действие мускулите агонисти и антагонисти – коремна и гръбначна мускулатура.

Как е полезна хипотерапията при хора с множествена склероза?

Пациентите с множествена склероза могат да имат полза от хипотерапията по няколко начина:

  • мускулното напрежение се нормализира;
  • цялата мускулатура укрепва;
  • тазобедрената и лумбалната мускулатура се активират; 
  • координацията на мускулите на краката се подобрява.

В проучването „MS-HIPPO“ на учени от Университета в Кьолн под ръководството на д-р Дитър Полау е осъществено научно изследване на ефекта от хипотерапията при пациенти с множествена склероза. В проучването са участвали 70 възрастни с множествена склероза, като при всички пациенти е установена спастичност на долните крайници. Участниците в проучването са разделени на случаен принцип в две групи, интервенционна група и контролна група. Пациентите от интервенционната са осъществявали хипотерапия веднъж седмично в допълнение към лечението си. Пациентите от контролната група са продължили предишната терапия (лекарства и евентуално физиотерапия) и не е прилагана хипотерапия. След 12 седмици е осъществено контролно изследване на неврологичната функция (координация, умора, спастичност) и определяне на степента на болка. Неврологичният статус е преценен от лекари, които не са били наясно дали при даден участник в проучването е прилагана или не хипотерапия. Като резултат е установено, че е налице подобрена координация и в интервенционната и в контролната група, но ефектът е бил два пъти по-изразен в интервенционната група. Значимо по-добро повлияване в интервенционната група е отчетено и по отношение на умората, спастичността и качеството на живот. Ефект не е отчетен единствено по отношение на болката.

Доколко терапевтичното общуване с кон ще повлияе успешно на болния, зависи от много фактори - неговото състояние, емоционалната му същност, връзката му с коня и нагласата към процеса, професионалния опит на терапевта. Конете са изключително чувствителни и при общуване с тях човек трябва да бъде спокоен и уверен, в противен случай животното се напряга и не може да се постигне единство между него и ездача. Ключова роля при хипотерапията, независимо дали тя се използва като съпътстваща лечението терапия, или като самостоятелно средство за рехабилитация, играе терапевтът. Задължително условие е той да бъде сертифициран, тъй като тук става въпрос за лечение, а не за обикновена езда.

Има ли центрове за хипотерапия в България?

У нас пионери в тази област са семейство Незабравка и Камен Генчеви, създатели на Националното сдружение по терапевтична езда и хипотерапия „Устрем”. Незабравка Генчева е ръководител на Катедра по кинезитерапия при Националната спортна академия, а Камен Генчев е треньор по конен спорт и учител по физическо възпитание. Семейството е в основата на първите организирани занимания по хипотерапия в България, които започват през 1993 година на конно-спортна база „Хан Аспарух” в София. А първите им пациенти са деца с церебрална парализа. Заниманията провеждат в екип: кинезитерапевт и двама треньори по конен спорт.

 

Сподели:
множествена склероза и бременност