Диагнозата множествена склероза е клинична диагноза, което означава, че неврологът разчита по-малко на конкретни резултати от изследвания, а повече на симптоми, съобщени от пациента (анамнеза) и на установени при прегледа промени във функцията на нервната система (неврологичен статус).

Към настоящия момент не съществува набор от симптоми или лабораторен тест, напр. кръвен, образен, генетичен или тест за имунна функция, който да позволява самостоятелно поставяне на диагнозата множествена склероза.

Как лекарите поставят диагнозата множествена склероза?

Неврологът използва множество инструменти за диагностициране и проследяване на множествена склероза:

Съществуват и диагностични критерии, на базата на които неврологът установява наличието на достатъчно доказателства, за да постави диагнозата.

Как лекарите проследяват състоянието при множествена склероза?

Множествена склероза е заболяване с хронично протичане и при всеки последващ преглед неврологът търси промени в неврологичния статус и изследванията, които показват добър контрол над развитието на болестта или влошаване на състоянието.

 

Сподели:
множествена склероза и бременност