Първият проблем, с който трябва да се справи човек с множествена склероза, е лавината от чувства, която се излива след поставянето на диагнозата. Освен тези първоначални емоционални реакции, могат да се развият и емоционални симптоми, които са резултат от увреждане на ЦНС.

Какви са първите реакции след диагнозата множествена склероза?

Всеки човек има уникална личност, така че емоционалната реакция на един човек след диагнозата може да бъде много различна от тази на друг. Въпреки това, има някои общи фази, през които обичайно се преминава след поставяне на диагнозата и това са фазите на шок, отричане, объркване, безпокойство, гняв и облекчение.

Шокът е типична първа реакция на диагнозата множествена склероза. Овладяването на шока от диагнозата предполага да се сподели със семейството и приятелите. Освен това за преодоляване на шока помага и стремежът да се търси информация за всичко свързано с болестта, така че човек да се научи как да заживее с болестта си.

Отричането е фазата, в която човек започва да избягва да мисли за диагнозата и какво може да означава за живота му. На практика тази фаза е напълно осъществима при пациентите с множествена склероза, тъй като в периодите извън пристъпите, човек не забелязва промени в здравословното си състояние. Съветът е човек да си позволи здравословно количество отричане, но без да се стига до отрицание на заболяването и до напълно нездравословната вяра, че болестта не съществува.

Фазата на объркването се развива поради това, че човек иска на всяка цена да научи, защо точно на него се случва това, но за съжаление вероятно никога няма да намери обяснение защо тази болест се е случила в неговия живот.

Гневът е доста нормален начин да се реагира на нещо, което заплашва да промени живота ти. След като първоначалния гняв от това, че човек е „изтеглил късата клечка“ премине, остава основното предизвикателство – да бъде намерен начин за канализиране на гнева по положителен начин.

След като човек приеме, че има множествена склероза, е напълно нормално да изпита безпокойство за бъдещето. Преминаването през тази фаза означава човек да поеме предизвикателството и да се научи да живее, прегръщайки настоящето.

Може да изглежда невъзможно човек да реагира на множествената склероза с облекчение, но след като бъде достатъчно информиран за това как обикновено прогресира болестта и как човек може да живее дълъг и пълноценен живот с нея, е напълно нормално да дойде облекчението. Все пак не бива да се забравя, че има много по-тежко и по-бързо протичащи заболявания, с много по-лоша прогноза!

Кои са по-честите емоционални симптоми при множествена склероза?

При множествена склероза обичайно се наблюдават следните емоционални проблеми, които се развиват на базата на увреждането на централната нервна система:

Как се лекуват емоционалните проблеми при пациентите с множествена склероза?

Лечението на емоционален проблем зависи от характера на проблема и точното диагностициране. При всички случаи е необходима консултация и лечение от психиатър или психотерапевт.

Сподели:
множествена склероза и бременност