При по-голямата част (85%) от болните, които по-късно развиват множествена склероза, в началото се наблюдава епизод с неврологична симптоматика, който е бързопреходен – симптомите отзвучават спонтанно за няколко дни до седмици. Това състояние е познато като клинично изолиран синдром (КИС), някои автори го означават и като „пръв демиелинизиращ епизод“.

КИС се характеризира с остра или подостра симптоматика, продължаваща поне 24 часа. Дължи се на възпаление в една или повече зони на ЦНС. КИС може да се представи с единичен неврологичен симптом, напр. засягане на зрението (монофокално засягане) или с повече от един симптом, напр. засягане на зрението и слабост на крайниците (мултификално засягане).

Множествената склероза засяга хората по много различни начини, затова е позната като болестта с хиляди лица. Всеки човек с диагноза множествена склероза има уникално протичане и симптоматика. Съществуват обаче два общи модела на заболяването, които могат да бъдат описани като рецидивиращи или прогресиращи. Протичането на МС има тенденция да следва един от тези два модела или комбинация от тях.

Какво е рецидивиращ модел на множествена склероза?

Рецидивиращата множествена склероза е най-честата форма на МС и засяга 8 от 10 болни с множествена склероза. Рецидивиращата множествена склероза се характеризира с епизодично влошаване на симптомите или внезапната поява на нови симптоми, пречещи на нормалната функция на нервната система.

Тези епизоди се наричат пристъпи, рецидиви, атаки, обостряния или избухвания. Рецидивите обикновено са последвани от частично или пълно възстановяване (наречено ремисия). Обозначаването на формите на рецидивираща множествена склероза в медицината е следното:

През 2013 година, медицинските експерти предефинират видовете МС и прогресивно-ремитентната множествена склероза вече не се разглежда като отделна форма. Пациентите, които са получили тази диагноза в миналото (преди 2013 година) сега се счита, че имат първично прогресивна множествена склероза с активност на заболяването.

Какво е прогресиращ модел на множествена склероза?

Прогресиращият модел засяга много по-малко хора, отколкото рецидивиращата множествена склероза - само 1 от 10 болни с множествена склероза първоначално са диагностицирани с прогресиращата форма на болестта.

Прогресиращата множествена склероза се характеризира с постепенно и постоянно увеличаване на инвалидността без ясно изразени пристъпи и ремисии. Загубата на функциите на нервната система може да бъде постепенна, бавна или бърза и може да се колебае във времето. Обозначаването на формите на прогресираща множествена склероза в медицината е следното:

При ППМС инвалидността постепенно се увеличава от самото начало на заболяването без да има ясно очертани пристъпи.

При ВПМС болестта започва с пристъпи и ремисии и по-късно преминава в прогресиращо заболяване с все по-малко рецидиви във времето и засилване на неврологичната дисфункция.

Какво е доброкачествена множествена склероза?

При доброкачествено протичащата множествена склероза има редки пристъпи. Обичайно симптомите са леки, предимно сетивни. Могат да минат години докато се развие рецидив, поради което болестта прогресира бавно, пациентът живее без сериозни ограничения в ежедневието си за повече от 10 години след поставяне на диагнозата множествена склероза.

 

Сподели:
множествена склероза и бременност