Какво е SmartMS

SmartMS е уеб базирана система за мониториране и асистиране при регистрация и терапия на болни с множествена склероза.

Какво прави SmartMS?

За болните

Болните от множествена склероза имат достъп до специфична за болестта информация, която им позволява лесно да разберат какъв е техният медицински проблем, какви са планираните процедури, какъв начин на живот трябва да водят. Така те стават активни партньори в процеса на управление на болестта.

За специалистите

Медицинските специалисти имат достъп до структурирано медицинско досие, което им позволява ефективно да съхраняват, проследяват и споделят информация за всеки отделен клиничен случай. Мониторирането на хода на болестта, дава възможност за осъществяване на оптимален терапевтичен избор.

За анализаторите

Системата предоставя качествено ново ниво на информационна осигуреност. Изследователи и експерти от правителствени, частни и нестопански организации имат възможност да работят с обобщена здравна информация с цел мониторинг и планиране на разпределението на ресурсите в здравеопазването и оценка на ефективността на здравните интервенции.

Как го прави?

Информация за множествена склероза

Информационният портал:

 • предоставя информация за множествената склероза и възможностите за лечение,
 • представя последните новости, свързани с множествената склероза
 • подпомага болните в планирането и осъществяването на визитите при медицински специалист,
 • подкрепя болните при решаването на евентуални административни проблеми, свързани с реимбурсирането на лечението и
 • осигурява обучителна платформа за МС пациенти, предназначена да ги направи активни участници в управлението на симптомите на болестта.

SmartMS профил

SmartMS подпомага връзката лекар-пациент като предоставя възможност на пациентите да правят в структуриран вид свои МС записи и да ги споделят с лекарите.

МС записите съдържат информация в няколко основни раздела:

 • демографски данни и здравноосигурителен статус;
 • история на болестта, фамилност, вредни навици, алергии и професионални вредности;
 • скали за самооценка на състоянието на нервната система;
 • актуален протокол и особености, свързани с реимбурсацията на лекарствата;
 • МС симптоми и пристъпи на болестта.

Медицински модул

SmartMS е хранилището на информацията и заключенията от всяка визита при медицински специалист и дава възможност за нейното сигурно съхранение и централизирано управление. Тази здравна информация е винаги на разположение на медицинските специалисти и позволява проследяването на три ключови фактора за развитието на болестта при всеки отделен случай: пристъпи, промени в магнитно-резонансната находка и промени в степента на функционален неврологичен дефицит.

SmartMS осигурява автоматично калкулиране на EDSS, автоматизирано управление на медицинската документация и валидатор на спазването на актуалните регулаторни изисквания.

Статистика - Регистър

Множествената склероза е социално значимо заболяване. В регистъра на SmartMS се съдържат представителни за България данни относно демографски, клинични, терапевтични и други важни показатели на пациентите с множествена склероза. Регистърът е инструментът, чрез който може да се отговори на редица значими както за пациента, така и за обществото въпроси:

 • Колко хора с множествена склероза живеят в България?
 • С какви предизвикателства и препятствия се сблъскват всеки ден?
 • Как се повлияват болните от лечението?
 • Какви здравни ресурси използват?
 • В каква степен е засегната тяхната неврологична функция и как се справят с ежедневието?
 • Какви са непокритите им нужди?
Сподели:
Премиум партньори
Партньори
С подкрепата на
H2Hive | Health to Hive
ПМА - всички права запазени. Общи условия и политика за поверителност.