През 1982 година д-р Стюарт Д. Кук се среща с интересен клъстер пациенти с множествена склероза. Става въпрос за три сестри, които се разболяват от МС през 1974 година. Четвъртата сестра, която е двуяйчна близначка на една от останалите е напуснала родния си дом три години по-рано и е останала здрава. Проучването на този случай установява, че през 1973 година домашното куче в семейството се е разболяло от неврологично заболяване. То е развило болестта гана, която е известна като кучешката чума. Наблюденията на д-р Кук относно възможната връзка между гана и МС са публикувани в списанието Annals of Neurology през 1984 г. в статия, озаглавена "Неврологично заболяване при катерица, свързано с вируса, причинител на гана: модел на множествена склероза?" В тази статия д-р Кук описва серия от експерименти, при които катерици са били заразени с вируса на гана и впоследствие са развили неврологични симптоми, подобни на тези, наблюдавани при МС. Покрай този случай се ражда хипотезата, че МС може да бъде причинена от вируса на кучешка чума. Хипотеза, която е опровергана през следващите години. Днес е категорично отхвърлена връзката между гана при кучетата и множествената склероза.

Сподели:
множествена склероза и бременност