Как неврологът проверява рефлексите?

Рефлексът е отговор, който се появява задължително, почти автоматично, в резултат на определено въздействие. Съществени части от обичайното поведение, каквито са движението, поддържането на позата, дишането, сърдечната честота, също се контролират рефлекторно.

За изследване на рефлексите неврологът използва мек чук и почуквайки леко върху сухожилията, проверява бързината, силата и наличието на рефлекси в коленете, глезените, лактите и други стави.

Не еднакви рефлекси от двете страни на тялото са показателни за нарушена нервна функция.

Абнормни или липсващи рефлекси са често срещани при множествена склероза, особено в областта на корема.

Често срещан признак при множествена склероза е и патологичният рефлекс на Бабински, който показва увреждане на основните нервни пътища (увреждане на пирамидния път).

Рефлексът на Бабински е често срещан при кърмачета и деца на възраст под две години, тъй като неврологичната система все още не е напълно развита. При здрави хора над две годишна възраст не се наблюдава.

За да провери този рефлекс, лекарят прокарва заострен предмет по външната част на ходилото, преминавайки от петата към малкия пръст. Нормалният рефлекс кара пръстите да реагират, като се свиват надолу или стоят неподвижно. При абнормен отговор (рефлекс на Бабински) големият пръст на крака се повдига нагоре и/или другите пръсти се разтварят.

Сподели:
множествена склероза и бременност