По данни на Световната здравна организация (СЗО), „сексуалното здраве е част от цялостното здраве и трябва да бъде част от всяка медицинска дейност.“  Резултатите от глобално проучване показват, че на въпроса „Имали ли сте през последните 12 месеца сексуални проблеми, продължаващи повече от 2 месеца?”, 46% от жените и 39% от мъжете са отговорили с „да”. Проучванията показват, че тези проценти са по-високи при хората, живеещи с МС.

В това образователно видео, д-р Михаела Сергеева, невролог с дългогодишна практика, разказва за важните въпроси, свързани със сексуалната дисфункция при хора, живеещи с множествена склероза (МС).

Д-р Сергеева подчертава, че

„Практиката показва, че не всички пациенти споделят тези симптоми с невролога заради притеснение или незнание, че причината може да е свързана с МС.“

Защо темата за сексуалното здраве при МС е важна?

Какво означава сексуална дисфункция?

Д-р Сергеева обяснява, че това е състояние, при което индивидуалните изисквания за сексуалност не могат да бъдат постигнати или могат да бъдат постигнати само частично. Важно е и това, че не всички хора със сексуален проблем изпитват напрежение, свързано с него.

Д-р Сергеева обръща внимание и на това, че

„Често, дори при наличие проблем, дори и при наличие на психологическо напрежение, засегнатият изпитва затруднения да сподели за проблема с лекар или с близките си или не знае към кого да се насочи.“

Често ли има сексуална дисфункция при хора с множествена склероза?

Проучванията показват, че някакъв вид сексуално нарушение се установява при между 40% и 74% от жените и при около 60% от мъжете с МС. Освен това, често болестта е свързана с проблеми във взаимоотношенията като цяло – около 71% от хората със сексуални затруднения, съобщават и за такъв проблем.

Д-р Сергеева подчертава, че

„Не е пресилено да се каже, че немалко пациенти с МС изпитват проблеми по отношение на тяхната сексуалност, интимност или връзка.“

Какви са основните симптоми на сексуалната дисфункция?

При жените с МС, най-честите оплаквания са:

При мъжете с МС, най-честите оплаквания са:

Какви са причините за тези симптоми?

Д-р Сергеева обяснява, че МС може да засегне сексуалните функции по няколко механизма:

Прякото увреждане от болестта

При наличие на лезии на МС по хода на нервните влакна, осъществяващи сексуалните функции (по-често при лезии в гръбначния мозък – шиен и гръден отдел), се стига до увреждане на сексуалната функция.

Непрякото въздействие

Това означава, че сексуалната функция се засяга поради наличие на симптом на болестта, напр.

Странични фактори, свързани с множествена склероза

Често различните фактори работят заедно. Например, даден пациент може да има умора, мускулна слабост, проблеми с пикочния мехур, депресия  и други. Всички тези фактори могат да възпрепятстват желанието за секс или да ограничават възможностите за сексуално преживяване.

Д-р Сергеева подчертава, че

„Физическите оплаквания рядко засягат либидото, т.е. сексуалното желание невинаги е засегнато от симптомите на МС. По-скоро психиката, ежедневният стрес или страхът пречат и правят живота с МС по-труден за вас и вашия партньор. Ако забележите, че сте загубили сексуалното си желание за дълго, време е за откровен разговор с партньора и за споделяне с лекуващия невролог.“

Защо трябва да се сподели с невролога за наличие на проблем в сексуалната сфера?

Важна, на първо място е ролята на пациента. МС не означава автоматично, че интимният и сексуалният живот ще бъдат засегнати, но при появил се проблем трябва да се разговаря открито с партньора и да се сподели с наблюдаващия невролог. 

Съветът на д-р Сергеева е:

„В тази връзка, всеки пациент следва да е подготвен с актуален списък на приемани лекарства, тъй като някои лекарства могат да влияят негативно на сексуалния живот.“

От друга страна, неврологът има компетентността да провежда навременна и подходяща превантивна терапия с модифициращи хода на болестта средства и да следи състоянието, като при периодичните прегледи оценява функциите на нервната система по отделни функционални системи –двигателни/сетивни/тазово-резервоарни/общи симптоми. Резултатите от прегледа дават възможност да се направи заключение за възможно директно или индиректно въздействие върху сексуалната функция и при необходимост да се назначат допълнителни изследвания, напр. магнитно-резонансна томография на гръбначния мозък. Необходимо е да се направи и оценка на използваните симптоматични медикаменти и техните дози, защото това също може да бъде причина за развитие на сексуална дисфункция. 

Д-р Сергеева дава съвет на пациентите задължително да споделят с лекуващия невролог за наличието на проблеми в интимния живот, защото 

„Неврологът може да даде заключение дали се подозира органична причина за сексуалната дисфункция и да прецени нуждата от допълнителни консултации с други специалисти, защото освен свързаните с МС органични и психологични причини за сексуална дисфункция, проблемът може да се дължи на други заболявания, напр. диабет, хипертония, артериосклероза, бъбречно или чернодробно заболяване, тютюнопушене, алкохол.“ 

Какво е възможното лечение?

Могат да бъдат използвани медикаменти и други помощни методики, вкл. такива за локално приложение за повлияване на двигателните, сетивните и тазово-резервоарни симптоми. Така се постига повлияване на част от симптомите на сексуална дисфункция, които се дължат пряко на МС.

Може да бъде назначена и медикаментозна терапия или да бъде започната психотерапия за повлияване на психичните симптоми.

В заключение д-р Сергеева подчертава, че

  • Сексуалната дисфункция може да бъде част от симптомите на МС;
  • Немалко фактори, отговорни за този проблем подлежат на контрол или дори са обратими;
  • Наблюдаващият невролог би могъл да ви даде съответни насоки, ако споделите проблема.