За да поговорим за целта и особеностите на амбулаторно наблюдение при хора, живеещи с множествена склероза, в студиото на SmartMS, гостува д-р Михаела Сергеева, която е специалист невролог с над 15 години клиничен опит и защитена дисертация в областта на неврологията.

Ако имате още въпроси или желаете да се консултирате с
д-р Сергеева, можете да се свържете с нея:

Има ли разлики при проследяването на пациентите с МС от специализираните неврологични комисии и от невролозите от доболничната помощ?

Разлика има и тя се дължи на следните фактори:

 1. Специализираните комисии към лечебните заведения за болнична помощ проследяват пациентите, които са на лечение с така наречените скъпоструващи терапии или модифициращи хода на болестта медикаменти. Тези комисии се наричат експертни, защото в тях членуват тесните експерти с голям опит при лечението на множествена склероза. Тяхната дейност е насочена към:
  • Определяне на най-добрия медикамент;
  • Проследяване на състоянието на пациента;
  • Преценка на ефективността на лечението и необходимостта от промени в терапията.
 1. Грижа за пациента в доболничната помощ. Специалистите невролози в амбулаторните кабинети:
  • проследяват пациентите в извънпристъпните периоди;
  • консултират ги за появили се оплаквания и определят дали става въпрос за пристъп;
  • дават мнение за необходими изследвания;
  • отговарят на въпроси, свързани с начина на живот и хранене;
  • дават съвети на пациентите във връзка с лечението на придружаващи заболявания и дали те биха имали отражение върху МС и лечението на множествена склероза. 

Има и две групи пациенти, които заслужават специално внимание:

Д-р Сергеева обърна и специално внимание върху това, че във връзка с противоепидемичните ограничения поради пандемията от Covid-19 може да има затруднения за домашните посещения, но би трябвало всеки невролог от доболничната помощ да предоставя такава възможност.

Какво включва диспансеризацията по линия на НЗОК?

Множествената склероза е едно от заболяванията, които подлежат на диспансерен контрол от тесен специалист. Диспансерен невролог е невролог от доболничната помощ, който познава пациента и практически е неговия личен невролог. Тези невролози проследяват състоянието на пациента и диагностицират или изключват проблеми в неговото състояние.

Диспансеризацията е лесно достъпна: 

Пациентът получава еднократно от личния си лекар направление за невролог.

Диспансеризацията осигурява по-лесен достъп до специалист:

Пациентът не се нуждае от ново направление за всяко следващо посещение при диспансерния невролог. Честотата на консултациите понякога е по-голяма от определените от НЗОК лимити от два прегледа годишно.

Диспансеризацията осигурява осъществяване на изследвания:

Диспансерният невролог може да даде талон за скъпоструващи изследвания, напр. магнитен резонанс, евокирани потенциали, някои лабораторни изследвания.

Диспансеризацията осигурява достъп до други специалисти:

Диспансерният невролог може да даде талон за консултация с друг специалист при необходимост.

Д-р Сергеева акцентира и върху голямата натовареност на доболничните невролози. Възможно е даден невролог да не може да поеме голям брой диспансеризации. Диспансеризацията е дългосрочен ангажимент на лекаря и предполага ограничен брой пациенти при даден невролог. Пациентът има право да пожелае диспансеризация, да избере диспансеризиращия невролог или да откаже диспансеризация.

Колко често е необходим магнитен резонанс и винаги ли трябва да е с контраст?

Магнитният резонанс е безценен при поставяне на диагнозата, отхвърляне на други диагнози и проследяване на заболяването. Трудно е да бъде определен интервала, но:

Д-р Сергеева разказа и за два мита:

 • Магнитният резонанс води до облъчване - това не е така. Магнитният резонанс не е свързан с рентгеново лъчение и дори една снимка на зъбите е по-облъчваща в сравнение с това изследване!
 • Магнитният резонанс не е показал промени, всичко е наред - пациентът задължително трябва да представи на невролога изследването и да го обсъди с него!

Трябва да се помни, че проследяването на МС означава разговор с лекаря, преглед и коментар на находките от лабораторните изследвания.

Необходимо ли е в междупристъпните периоди да се търси периодично консултация с невролог?

Множествената склероза е хронична болест и е потенциално прогресиращо заболяване.

МС се развива бавно и симптомите се случват неусетно за пациента и той самия не може добре да прецени, че има някаква промяна в състоянието му.

Необходимо е два пъти в годината да се прави консултация с невролог.

Д-р Сергеева обърна внимание върху това, че има смисъл ранно да се диагностицират промените и да се коригират навреме. Не бива пациентите да си обясняват по свой начин леките промени в състоянието (напр. чрез топлина, влага, умора и т.н.). По-разумно е да се направи консултация със специалист!

Защо не всички пациенти с МС приемат модифицираща хода на болестта терапия?

Причините могат да бъдат различни:

Може сам пациентът да е избрал да не се лекува с тези медикаменти. Тези пациенти трябва да бъдат информирани за рисковете от такова решение и да направят информиран избор.

Има пациенти, които са отпаднали поради критериите на здравната каса.

За някои форми на болестта, например вторично прогресиращата МС все още няма медикамент, който да се заплаща от НЗОК.

Д-р Сергеева напомни, че тези групи пациенти не се проследяват от комисиите и би трябвало активно да се консултират със своя невролог.

Необходимо ли е новодиагностицираните пациенти още след поставяне на диагнозата да изберат своя личен невролог?

МС е болест за цял живот и още след поставяне на диагнозата пациентът трябва да намери своя невролог от доболничната помощ и съответно специализирана комисия, която да прецени възможността за лечение със скъпоструващи медикаменти.

Диагнозата множествена склероза е стрес не само за пациента, но и за семейството му.

Съветът на д-р Сергеева е: Изберете вашия невролог, този на който се доверявате и изберете специализирана комисия! Слушайте съветите на невролога. Оставете на невролога да се притеснява за симптомите ви. Вие имате своите грижи: за децата, за работата и за всички други неща в ежедневието. След диагнозата човек не трябва да има страхове и всяко притеснение следва да се сподели с невролога.

Кои са симптомите, при поява на които следва да се потърси без отлагане консултация със специалист?

Болестта, протича с много симптоми, но могат да се откроят следните:

Д-р Сергеева специално отбеляза, че симптомите, каквито и да се те, за да бъдат тревожни трябва да продължават повече от 24 часа, да не се променят и да не могат да се обяснят с инфекция или някакъв друг проблем!