Специфичните хранителни режими при множествена склероза включват диета с ниско съдържание на въглехидрати, диета с високо съдържание на фибри, диета без глутен, диета без захар, веганска диета, вегетарианска диета, диета на Аткинс, диета на Джеленик и Палео диета.

На 12 февруари 2021 г. в списание Nutritional Neuroscience са публикувани резултатите от обширно проучване, което изследва връзката между храненето и качеството на живот при мъже и жени с множествена склероза.

Съществува голямо разнообразие от съвети за хранене при хора живеещи с МС, но повечето от тях се основават на индивидуален опит и не са тествани адекватно. Проучването на холандските учени е едно от малкото сериозни научни проучвания. То е обхванало 623 жени (средна възраст, 45 години) и 105 мъже (средна възраст, 53 години). По-голямата част и в двете групи са имали нормално телесно тегло, измерено чрез индекса на телесна маса (ИТМ), а над 80% от включените в проучването пациенти са непушачи. От участниците в проучването са събирани данни дали спазват холандските насоки за здравословно хранене и дали са променили диетата си, заради МС.

Как са обработвани данните в проучването?

Измервано е придържането към холандските диетични насоки чрез индекс за придържане към холандската здравословна диета. Този индекс е качествена оценка, включваща осем хранителни компонента: зеленчуци, плодове, фибри, риба, наситени мазнини, транс-мазнини, сол и алкохол. За всеки компонент оценката варира между 0 и 10, а общата оценка е между 0 (без придържане) и 80 (пълно придържане). Ниският прием на мазнини, сол или алкохол се счита за високо придържане.

В проучването е измерено и качеството на живот с помощта на въпросника МС Качество на живот - 54 (MS Quality of Life-54, MSQoL-54), който оценява физическото здраве и умственото здраве, и всяка от оценките има цифров израз от 0 до 100.

Какви са основните резултати от проучването?

Като основни ограничения в своето проучване, авторите посочват следните моменти:

Въпреки тези ограничения на проучването, едно от основните заключения на авторите е, че придържането към холандската здравословна диета или към специфичните за МС диети, които се доближават до насоките на холандската здравословна диета, води до по-добро качество на живот при пациентите с МС. Изследователският екип също така счита, че резултатите подкрепят нарастващия научен интерес към въпроса „как диетата влияе върху мозъчната функция чрез чревния микробиом“.

Разяснение на термините:

Холандските насоки за здравословно хранене са разработени през 2015 година в рамките на инициативата на Организацията за прехрана и земеделие (Food and Agriculture Organization, FAO). Те са представени графично като кръг, разделен на четири групи храни и една група напитки. Плодове, зеленчуци, хляб, зърнени култури и картофи са храните, които покриват повече от половината от кръга. Маслата и готварските мазнини с животински произход представляват много по-малка част. Кръгът се допълва от вода и други напитки като чай и кафе.

МС специфична диета Jelinek (Джелинек): Тази диета се фокусира върху висок прием на омега-3 мазнини и нисък прием на омега-6 мастни киселини. Следователно е необходимо увеличаване на приема на риба, плодове и зеленчуци. Това са и основните съвети в книгата на проф. Джордж Джелинек - “Да победиш множествената склероза”. 

“Книгата представя доказателствата, че множествената склероза е хронично западно заболяване, което силно се влияе от факторите в начина на живот, и че вниманието към тези фактори може да бъде много ефективна стратегия, както чрез първична превенция на болестта при индивиди, при които съществува риск, така и чрез вторична и третична превенция на прогресирането на болестта при вече диагностицираните. Важно е да отбележим, че това е конвенционален медицински подход и няма нищо общо с алтернативната медицина.” - проф. Джордж Джелинек

Статията е създадена въз основа на оригиналната публикация