Знаем, че централната нервна система на човека е сложно устроена. В наши дни с помощта на магнитно-резонансната томография (МРТ) може да се види къде са локализирани лезиите при множествена склероза (МС).

Дали е възможно по това какви са симптомите на множествената склероза (МС), да се съди за разположението на лезиите в мозъка. Професор Матиас Маурер обяснява в своя блог в кои случаи това е възможно и кога такава връзка няма как да се направи.

Има ли „разпределение на ролите“ в мозъка?

Всеки е чувал, че определени зони в мозъка са отговорни за една или друга функция в организма. Например, при повечето от хората лявата страна на мозъка е отговорна за речта, а дясната за асоциативното мислене. Но не винаги е вярно, че увреждането в определена част на мозъка води до специфично нарушаване на функциите. На какво се дължи това?

Според професор Маурер, основната „причина“ следва да търсим в т.нар. пластичност на мозъка. Всъщност целият мозък е една много сложна мрежа и в едно действие се включват едновременно различни области. Природата се е погрижила да е така, че ако отговорните за нещо клетки откажат, незабавно техни „заместници“ да поемат функцията.

Мозъчната пластичност е много силно изразена при децата, но се развива и през целия живот до дълбока възраст, макар и в по-ниска степен. Заради пластичността си мозъчната тъкан може в известна степен да се самоизлекува или, по-често, да създаде обиколни пътища, за да осигури нарушената функция. Тези отклонения, обаче, изискват повече енергия от мозъка.

Лесно е за разбиране: ако трябва непрекъснато да се движите по заобиколен път с кола поради постоянна строителна площадка, вие не само използвате повече гориво, но и енергията, която трябва да вложите е повече.

До какво води допълнителното усилие?

Изразходването на повече енергия от мозъка води до необичайната умора, изпитвана от повечето пациенти с МС. Развиват се симптоми като по-трудно концентриране на вниманието, силна отпадналост след ходене, необходимост от почивка дори при обичайни домакински задължения. 

Симптомите често не зависят от това къде е разположена лезията

Неправилно е да се мисли, че когато в мозъка на определено място се е развила лезия, това ще доведе до точно определени симптоми. Мозъкът, както вече стана ясно, бързо ще осигури обиколни пътища с цел да компенсира увредената функция.

Знае се, че само около 10% от всички лезии, които се виждат при МРТ, са директно свързани с определени функционални нарушения. Но това не означава, че МРТ не е необходима!

Много е важно да се измерва редовно броя на лезиите и да се следи за тяхната промяна във времето. Това показва колко е активна болестта и какво лечение е необходимо, за да се ограничи увреждането.  

Къде „обичат“ да се появяват МС лезии?  

МС лезиите могат да се развият навсякъде в мозъка, но все пак предпочитат бялото мозъчно вещество и областта около мозъчните стомахчета (вентрикулите). Когато говорим за нервна система, имаме предвид главния и гръбначния мозък. В главния мозък, пластичността определя това, че определено разположение на лезията не се свързва с определена загуба на функция. Но при лезии в гръбначния мозък компенсацията чрез пластичността е по-трудна. Пространството е твърде тясно и няма как да се компенсира увреждането от по-големи лезии. Затова, поради факта, че определени участъци от гръбначния мозък са отговорни за определени части на тялото, местоположението на лезията определя доста точно вида на увреждането. С други думи казано, от това дали е засегната едната или двете ръце или пък долните крайници може да се даде заключение къде са лезиите в гръбначния мозък.  

Неврологът, ако установи нови нарушения в сетивността, засягане на уринирането или увреждане на чревната функция, може дори и без МРТ да предполага с голяма сигурност, че са се развили лезии в гръбначния мозък. Това е и причината да не е необходимо често изследване на гръбначен мозък с МРТ – вида на увреждането дава доста сигурна информация.

Източник: Prof. Dr. med. Mathias Mäurer. Lokalisation von Hirnläsionen; 17.08.2022: MS-DOCBLOG