Какво е невропластика?

Един от фундаменталните принципи на невропластиката се основава на идеята, че индивидуалните синаптични връзки постоянно се разпадат или пресъздават в зависимост от активността на невроните, които ги изграждат.

През 50-те години на миналия век някои невролози започват работят по теорията, че мозъка не е нещо завършено и неизменимо, а е “пластичен”, т.е. може да се променя.  Един от първите учени, който е изучавал тази тематика е д-р Мерсеник (Merzenich). Един от неговите експерименти с опитни животни се е състоял в следното: с помощта на образна диагностика се засича мозъчния дял, отговарящ за всеки един от 5-те пръста на маймуна и се прави мозъчна карта. След това на опитното животно се отрязва един от пръстите. След период от 2 месеца отново изследва мозъчната карта. Оказва се, че пространството в мозъка, което е отговаряло за отрязания пръст вече е разпределено между останалите налични пръсти, т.е. мозъкът е разбрал, че е ненужно да съхранява пространството без да го ползва и го е “преквалифицирал”.

Според принципите на невропластичността съществува възможност за възстановяване на функции дори и след анатомични увреждания, благодарение на създаването на нови "вериги" между останалите активни клетки.

Счита се, че има два типа мозъчна пластичност:

През последните десетилетия редица научни екипи изследват възможности за невропластичност и неврорегенерация. Един от модерните методи за симптоматично лечение на множествена склероза е транскраниалната магнитна стимулация.  Акад. д-р Иван Миланов, национален консултант по неврология и директор на Университетската болница по неврология и психиатрия “Св. Наум” в София обяснява действието на този метод по следния начин:

„Лечението се основава на невропластичността и неврорегенерацията на мозъка. Мозъкът има няколко милиарда неврони, голяма част от които привидно нямат никаква функция. Те всъщност се включват, за да компенсират увредената област. Но дълго време никой не знаеше как да ги включи. Един от първите начини за това е транскраниалната магнитна стимулация. Генерира се пулсиращо магнитно поле с определена честота. Когато преминава през черепа, магнитното поле не предизвиква болка, за разлика от електрическите импулси, но генерира електрически ток в мозъка и събужда определени неврони. Това е голям хит в цял свят. Това лечение не е панацея, но дава възможност на дремещите в мозъка неврони да се събудят и да поемат функцията на увредените.“