Понастоящем симптоматичното лечение е ограничено до лекарството Арисепт (донепезил), което е одобрено за лечение на болестта на Алцхаймер. Арисепт принадлежи към група лекарства, наречени ацетилхолинестеразни инхибитори. Той се използва за лечение симптомите на деменция при лица с диагноза лека до средно тежка форма на болест на Алцхаймер. Тези симптоми включват увеличаваща се загуба на паметта, объркване и промени в поведението. В резултат на това, страдащите от болестта на Алцхаймер все по-трудно извършват своите нормални ежедневни дейности. Установено е, че Арисепт има известен ефект при някои пациенти с проблеми в паметта, свързани с множествена склероза.

Модифициращите хода на болестта средства поради ефекта си на удължаване на междупристъпните периоди и намаляване на броя на пристъпите имат ефект на намаляване на количеството лезии в централната нервна система при множествена склероза и съответно също могат да се разглеждат като важен фактор в управлението на когнитивния дефицит.

Какво представлява когнитивната рехабилитация?

Когнитивната рехабилитация е вид лечение, което осигурява практически, ориентирани към решение интервенции, чиято цел е да се повлияе когнитивната функция. 

Когнитивната рехабилитация включва два вида интервенции: възстановителни и компенсаторни.

Към възстановителните се отнася т.нар. мозъчна гимнастика, която включва специфични упражнения за подобряване на функциите на вниманието и паметта.

Към компенсаторните се отнасят стратегии за компенсиране на дефицитите. Разработени са компенсаторни стратегии за различни дефицити, напр. памет, внимание, вземане на решения и др.

Някои практически съвети за справяне с когнитивните проблеми в ежедневието

 

Тук можете да намерите някои конкретни съвети за подобряване на паметта.