Множествената склероза е многолика болест и подходът към нея не може да бъде едностранчив. За социално-психологическите аспекти на МС разговаряме с д-р Христозова, психолог, психоаналитик, доктор на педагогическите науки и член на Българската асоциация по психоанализа.

До каква степен болестта на тялото се отразява върху психиката на човека?

В действителност проблемите са комплексни и промените в поведението и личността не трябва да бъдат избягвани и да остават теми табу, а да се превърнат в отправна точка за изследване.

Каква е разликата между психолог и психотерапевт или психоаналатик?

В България все още няма официално разграничаване между клинично практикуващия специалист и този, който има само университетско образование. А това е от ключово значение за клиничната практика при работата с пациенти.

Има ли връзка между психоанализата и невронауките?

Според Александър Стивънс, психоаналитик и невролог, председател на „Нова Лаканианска школа“, езикът, речта, дискурсът имат ефекти върху тялото. Това е в самата същност на симптома, който засяга тялото и “изразява нещо, структурирано като език”. Няма субект без ролята на означаващото, което е свързано със словото. Същевременно сме подвластни на много афекти, емоции, които по специфичен начин имат своето отражение върху тялото и бележат уникалността на субекта.

Какви са митовете в сферата на психоанализата?

Един от митовете е, че психоанализата е ненаучна: психоанализата е метод, практика, която има своите теоретични основи и етика, свързва се с името на Зигмунд Фройд, австрийски лекар - невролог и се развива от края на 19 век.

Друг мит е, че психотерапията, респ. психоанализата изисква много време: продължителността на терапията зависи от самия пациент, който избира сам посоката и продължителността. Може да е необходима една консултация, но за да се осъществи анализа е необходимо да има процес на цялостна преработка.

Защо е необходимо време?

Психоанализата работи с продукцията на човека: реч, сънища, объркани действия, лапсуси – това са грешките при писане или говорене, които на практика дават възможност да се прозре в несъзнаваното, да се анализират скрити вътрешни конфликти, съпротиви, трудности, имагинерни конструкции, за което се изисква време.

Необходимо ли е скоро след поставяне на диагнозата да се потърси специалист психотерапевт?

Подкрепата от специалист е необходима, защото:

Психотерапевтичната помощ не изключва останалите медицински подходи към болестта, важно е своевременно да се работи със специалист.

Как най-общо МС влияе върху човешкото поведение?

Множествената склероза променя валентността и интензивността на емоциите. Приемането на диагнозата се преживява травматично. Не са изключени прояви на :

Какви са съветите към близките на човек с множествена склероза?

Важно е близките да проявяват чувствителност и да бъдат бдителни към настъпващите промени в поведението на човека с множествена склероза.

Защо трябва да се говори за болестта?

Кой от методите за психотерапия е подходящ?

Д-р Христозова счита, че най-подходяща за пациенти с МС и техните близки е психоанализата, защото тя работи в две посоки:

Психоанализата е въпрос на личен избор, защото често усещането за задънена улица или порочен кръг ни кара да потърсим терапевт. При МС, с помощта на специалист, пациентът се съпровожда в неговия интимен и емоционален свят.

Къде може да бъде намерена достоверна информация по темата?

При избора на психотерапевт е от значение добрата информираност. Важно е да се избира професионалист, принадлежащ към определена утвърдена школа.

В България психотерапевтичните школи са обединени в Българската асоциация по психотерапия (БАП). Съществуват и психоаналитични школи, работещи в полето на психоанализата на Жак Лакан като АБПП (Асоциация българско психоаналитично пространство) и БОЛП (Българско общество за лаканианска психоанализа).

Надяваме се, че тази първоначална подкрепяща информация ще бъде от полза на хората, живеещи с множествена склероза и техните близки.