Голяма част от лекарствата, познати като имунопрофилактика на множествена склероза или модифициращи хода на болестта терапии (МХБТ) са станали клинично достъпни от около четвърт век и все по-често лечението с тях започва скоро след поставяне на диагнозата. Поради това, много от пациентите вече са преживели десетилетия приемайки такива лекарства.

Това буди радост, но и загриженост за възможността тази терапия да причини вреда, най-вече във връзка с повишения риск от инфекция и повдига въпроса - кога терапията може да бъде спряна без риск от рецидив на болестта? Този въпрос, обаче, има две измерения:

Има ли риск от дългосрочни странични ефекти?

Модифициращите хода на болестта терапии са подробно проучвани за страничните им ефекти. Уточнени са схеми за всяко от лекарствата, които се използват в клиничната практика за профилактика на възможните усложнения и специализираните комисии проследяват състоянието на пациента, така че лечението да е съобразено с активността на болестта. Така се избягва дисбаланс между рисковете от продължаване на лечението и потенциалните осезаеми ползи от тази терапия, която доказано потиска невровъзпалението.

Често хората, които използват МХБТ, искат да спрат терапията, ако нямат признаци на активност на заболяването.

Ако имаш пристъпно-ремитентна множествена склероза и искаш да спреш терапията, не забравяй  да говориш с лекаря за следните неща:

Независимо от типа на множествената склероза, спирането на модифициращата хода на болестта терапия е рисковано. Може да се стигне до повишена активност на заболяването, включително нови или по-лоши симптоми. Следвай съветите на лекаря!

Какво казват експертите за спирането на лечението на множествена склероза в по-напреднала възраст?

Като се има предвид, че имунната система и МС се променят в хода на стареенето, е разумно да се предположи, че МХБТ действат различно при хора над 60 години.

По данни от проучване, осъществено през 2017 година (1), модифициращите хода на болестта терапии могат да бъдат спрени безопасно при:

След прекратяването на терапията има 90% вероятност болестта да остане стабилна и да не се развие остър рецидив. 

Спирането на модифициращата хода на болестта терапия при пациенти с множествена склероза след 60-годишна възраст може да бъде добра стратегия, предполага обсервационно проучване от 2019 година на клиниката в Кливланд (1).

Резултатите от проучването са представени пред Европейския комитет за лечение и изследване на множествена склероза. Анализирана е ретроспективно кохорта от 600 пациенти с МС на възраст над 60 години. От тях 178 пациенти са спрели терапията, след като са били на лечение поне две години. Изследователите наблюдават минимален ефект върху резултатите от качеството на живот и образната находка от магнитно-резонансна томография при средно проследяване от повече от 18 месеца, в сравнение с 422 пациенти в кохортата, които са продължили лечението.

„Подозира се, че модифициращите хода на болестта терапии, може вече да не са от полза за пациенти след определена възраст поради намаляваща възпалителна активност или поради това, че пациентът вече е достигнал значително увреждане“, обяснява д-р Хуа, главният изследовател в проучването.

В проучване от 2021 година (3), проф. Коми и сътрудници стигат до заключението, че има доказателства, които позволяват да се преценят по-точно рисковете спрямо ползите от модифициращата хода на болестта терапия. Тази информация помага в процеса на вземане на решение.

„Рисковете могат да надделеят над ползите и трябва сериозно да се вземе предвид рискът от придружаващи заболявания при възрастни пациенти. И, разбира се, винаги трябва да мислим и за Covid-19 като потенциален риск за страдащите от МС.“  -  проф. Коми

Неотдавнашно проучване (4) разработи и 6-точкова система за оценяване на риска от рецидив на болестната активност. Оценката е направена въз основа на брой лезии, доказани при магнитно-резонансна томография и години стабилно състояние без рецидив след прекратяване на лечението. Според резултатите възрастовата група над 55 години е получила 0 точки.

Този резултат е тестван в кохортата от Австрия и потвърден в друга кохорта във Виена.

„Все още нямаме окончателни отговори дали и кога да спрем модифицираща хода на болестта терапия, но трябва да управляваме болестта въз основа на най-добрите доказателства. Нашите проучвания дават известно успокоение за лекарите и пациентите, че прекратяването на лечението вероятно може да се направи след 60-годишна възраст, без да се причинява вреда."  - д-р Хуа.

Използвана литература:

  1. Birnbaum G. Stopping Disease-Modifying Therapy in Nonrelapsing Multiple Sclerosis: Experience from a Clinical Practice. Int J MS Care. 2017;19(1):11-14.
  2. Hua LH, Fan TH, Conway D, Thompson N, Kinzy TG. Discontinuation of disease-modifying therapy in patients with multiple sclerosis over age 60. Mult Scler. 2019 Apr;25(5):699-708.
  3. Hartung HP, Meuth SG, Miller DM, Comi G. Stopping disease-modifying therapy in relapsing and progressive multiple sclerosis. Curr Opin Neurol. 2021 Aug 1;34(4):598-603.
  4. Bsteh G, Hegen H, Riedl K, et al. Quantifying the risk of disease reactivation after interferon and glatiramer acetate discontinuation in multiple sclerosis: the VIAADISC score. Eur J Neurol. 2021;28(5):1609-1616.