Характерно за хроничните заболявания е, че болните се нуждаят от постоянни медицински грижи. При тези от тях, които наричаме „нелечими“, причината за болестта не е позната все още на науката, но това не означава, че липсва лечение. И това е така, защото медикаментите, които се използват целят да овладеят някои от симптомите (т.нар. симптоматично лечение) или да повлияят патологичния процес (т.нар. патогенетично лечение). При множествена склероза (МС) непрекъснато се разработват нови лекарства, които са насочени към изяснени механизми в увреждането на нервната система и те успяват да забавят развитието на болестта. Наричат се модифициращи хода на болестта лекарства.

Доскоро в патогенезата на множествената склероза (МС) приносът на В клетките беше до голяма степен подценяван и болестта се считаше за Т-клетъчно медиирано разстройство.

Съществуват обаче съвременни доказателства, които показват, че В-клетките играят решаваща роля за развитието на патологичния процес при МС. Те могат да образуват автоантитела и да повлияват функциите на Т-клетките.

Във всички фази от своето зреене B-клетките експресират на повърхността си молекула, която е позната като протеин CD20. Именно този протеин е специфичната цел за разработването на моноклонални антитела и клиничното изпитване на анти-CD20 антитела при лечението на МС.  Тези лекарства, след като се свържат с CD20, предизвикват изчерпване на В-клетките като по този начин намаляват техния брой и потискат имунната атака върху нервните влакна.

Към момента за Европейския пазар са одобрени две лекарства от тази група, за които вече SmartMS съобщи:

Ocrelizumab се реимбурсира от НЗОК за българските пациенти с МС, по отношение на Ofatimumab, такова решение се очаква в следващите години.

В края на септември тази година, компанията производител на Ublituximab е подала молба до Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) за одобрение на този медикамент за лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза.  Данните за ефективността са базирани на проучванията от трета фаза - ULTIMATE 1 (NCT03277261) и ULTIMATE 2 (NCT03277248). Те показват, че ефективността на ублитуксимаб за намаляване на честотата на пристъпите на МС за две години, превъзхожда тази на терифлуномид. Проучванията са осъществени при 1094 пациенти с МС от 10 държави. Повечето участници (около 98%) са били диагностицирани с пристъпно-ремитентна МС, докато останалите са имали вторично прогресивна с рецидиви.

И двете проучвания са постигнали първичната крайна точка – намаляване на годишните проценти на пристъпите.  Установено е също така, че повече пациенти са имали потвърдено подобрение на увреждането, което е отчетено като по-добро в сравнение с терифлуномид.  

В съобщение до медиите, Майкъл Вайс, председател и главен изпълнителен директор на компанията производител на медикамента заявява:

„Искаме да благодарим на пациентите и техните семейства, както и на лекарите и техните изследователски екипи, които са участвали в нашите ULTIMATE I и II проучвания.“