Във форума на списание Elsevier (холандска информационна и аналитична компания, специализирана в научно, техническо и медицинско съдържание), познат като „Медицински хипотези“ е публикувано интересно проучване, което разглежда въпроса за ранните симптоми при множествена склероза (МС) и се опитва да даде отговор на въпроса дали характера на продромите може да помогне за да се предскаже ходът и тежестта на заболяването.

Нека първо, преди да разкажем за това проучване, да припомним какво е продром на болестта? Научи повече тук!

Къде е осъществено проучването?

Проучването е осъществено в катедрата по неврология на Литовския университет по здравни науки. Одобрено е от Комитета по етика за биомедицински изследвания. В проучването са включени 166 пациенти - 56 мъже (33,73%) и 110 жени (66,27%) на възраст от 18 до 70 г., с диагноза МС, потвърдена с диагностични критерии McDonald 2010/2017. Пациентите са лекувани или амбулаторно консултирани в Неврологичното отделение.  

Каква е хипотезата на авторите на проучването?

Накратко хипотезата е, че продромите могат да повлияят на хода и тежестта на множествената склероза. Защо е изградена тази хипотеза?

Според авторите:

Авторите на проучването предполагат, че някои продромни симптоми се наблюдават по-често при определени модели на протичане на болестта и е възможно да се предскаже ходът и тежестта на заболяването на базата на прецизен анализ на продромните симптоми.

Научи повече за моделите на протичане на МС тук!

Какво е установено в проучването?

Проучването установява, че:

Какво е заключението на авторите на проучването?

На базата на своите резултати и прегледа на литературните данни, авторите правят два основни извода:

  1. Ранните стомашно-чревни симптоми, преди първоначалните МС симптоми, могат да бъдат признак за по-лек ход на заболяването и да предскажат по-бавно прогресиране на увреждането. Някои от тези симптоми, особено гадене, повръщане и подуване на корема, се проявяват по-често при пациенти с пристъпно-ремитентен модел на множествена склероза.
  2. Ако преди развитието на симптомите на МС е налице депресия, това насочва към последващо развитие на ППМС или по-бързо прогресиране на заболяването и по-голяма инвалидност. 

По отношение на други често срещани продромни симптоми, като нарушения на уринирането, болка или умора, сърдечно-съдови симптоми не е установено значително влияние върху хода на заболяването или прогресията на увреждането.

„Медицински хипотези“ е форум за идеи в медицината и свързаните с нея биомедицински науки. В него се публикуват интересни и важни теоретични статии, които насърчават разнообразието и дебата, върху които процъфтява научният процес. Целите и обхватът на медицинските хипотези сега не се различават от това, което беше предложено от основателя на списанието, покойния д-р Дейвид Хоробин.

Демиелинизацията при МС се съпътства от аксонна увреда. Класическото схващане на заболяването като демиелинизиращо се приема за остаряло и неточно. Поради натрупаните доказателства за ранна аксонна увреда някои автори разглеждат МС в спектъра на дегенеративните заболявания. Съвременното становище относно патогенезата на МС обединява участието както на автоимунното възпаление, така и на прогресиращата дегенерация, но за съжаление етиологичната причина остава неизяснена.