Множествената склероза в детска и юношеска възраст обхваща случаите с развитие на болестта преди 18-годишна възраст. Детската МС има отличителни черти и протичането на заболяването е различно от това при възрастните. При децата много по-рядко се развива първично или вторично-прогресираща МС. При 98% от случаите в детска възраст е налице пристъпно-ремитентна МС. 

По темата за особеностите на МС в детска и юношеска възраст, разговаряхме с проф. Венета Божинова, председател на Научното дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие, което си сътрудничи активно със световни научни колективи за проучвания и разработване на теоретични и практически препоръки за диагностика и лечение на болестта в тези възрастови групи.

Разговорът с проф. Божинова обобщава основни характеристики на протичането, диагностиката и лечението на МС в детската и юношеска възраст.

Каква е честотата на МС в детска и юношеска възраст?

Между 6% и 10% от всички пациенти с МС биват диагностицирани преди навършване на 18 години, като по-голяма част от засегнатите са юноши и значимо по-рядко са деца до 10 годишна възраст.

Кои са основните рискови фактори за развитие на МС при децата и юношите?

Обсъжданите рискови фактори са:

Има ли в България специалисти по детска неврология?

Какви са разликите в клиничната картина при МС в детска и юношеска възраст?

Има ли особености при диагностиката на болестта в тази възраст?

Каква е прогнозата при МС в детската и юношеска възраст?

Какви са възможностите за лечение на детската МС?

Професор Божинова препоръчва индивидуален подход при запознаване на детето и съответно тийнейджъра с естеството на болестта и дава положителен пример за нейни пациенти, които са в трайна ремисия на фона на адекватно профилактично лечение.

Намирането на специалист по детска неврология е от решаващо значение за грижите за деца и юноши с МС и свързаните с болестта нарушения на  функцията на нервната система.

Имената на специалистите, центровете, в които и работят и контактната информация за тях, могат да бъдат намерени в справочника на SmartMS и на сайта на Научното дружество.