Изследователи от Университет Кейс Уестърн Резерв в Кливланд са изследвали 1800 химикала, използвани за битови цели и са установили, че органофосфатни забавители на горенето и кватернерните амониеви съединения притежават потенциал за увреждане на олигодендроцитите.

Какво представляват олигодендроцитите?

Мозъчните олигодендроцити са специализиран клетъчен тип, който генерира защитната изолация, позната като миелин, около нервните клетки. „Загубата на олигодендроцити е в основата на множествената склероза и други неврологични заболявания“, казва главният изследовател Пол Тесар.

Повече за олигодендроцитите тук.

За какво служат изследваните в проучването съединения?

Кватернерните (четвъртични) амониеви съединения са активно вещество в дезинфектантите, защото имат антимикробно, инсектицидно и репелентно действие. Те се влагат в почистващи продукти и продукти за лична хигиена, които са широко използвани в бита.

Забавителите на горенето представляват химикали, които се добавят към горимите материали, за да ги направят по-устойчиви на възпламеняване. Те са предназначени да сведат до минимум риска от пожар в случай на контакт с малък източник на топлина като например цигара или свещ и при възникване на електрическа неизправност. Много предмети за бита, напр. електроника и мебели се обработват с органофосфатни забавители на горенето. 

Защо е осъществено проучването?

Множествената склероза (МС) и други неврологични демиелинизиращи заболявания са с неизяснена до момента причина. Предполага се, че участие има генетиката, но се счита, че наследствеността има клинична изява само при участие на редица фактори от околната среда. Основните обсъждани рискови фактори са сезонът на раждане, инфекцията с Епщайн Бар вирус (EBV), недостигът на витамин D и тютюнопушенето. В крайна сметка се стига до отключване на автоимунен процес и организмът започва да разпознава миелиновата обвивка на нервните влакна като нещо чуждо и настъпва разрушаването ѝ.

Повече за ролята на фактори от средата за развитие на МС тук.

„Сега показваме, че специфични химикали в потребителските продукти могат директно да увредят олигодендроцитите, и те представляват неразпознат досега рисков фактор за неврологични заболявания.“ д-р Гудман, професор по иновативна терапия и директор на Института за глиални науки към Медицинския факултет на Университета в Кливланд.

Как е осъществено проучването?

Въз основа на предпоставката, че не са направени достатъчно задълбочени изследвания за въздействието на химикалите върху здравето на мозъка, изследователите са анализирали над 1800 химикала, на които хората могат да бъдат изложени в своето ежедневие. Те са успели да идентифицират 292 химикала, които причиняват смъртта на олигодендроцитите и 47, които потискат зреенето (клетъчната пролиферация) на олигодендроцити. Тези химикали принадлежат към два различни класа: органофосфатни забавители на горенето и кватернерни амониеви съединения. Тяхното въздействие е проучено върху развиващи се мозъци на мишки и е установено, че кватернерните съединения са силно и селективно цитотоксични за развиващите се олигодендроцити и че органофосфатните забавители на горенето преждевременно спират узряването на олигодендроцитите. Тези ефекти са потвърдени и върху култивирани човешки олигодендроцити. В допълнение, анализ на епидемиологични данни от Националното изследване на здравето и храненето (2013-2018) показва, че едно вещество, забавящо горенето (бис(1,3-дихлоро-2-пропи) фосфат), присъства в почти всички проби от урина на изследвани деца на възраст 3-11 години (1753 от 1763 деца).

Какви са изводите от проучването?

Резултатите от публикуваното проучване предполагат, че химикалите, открити в широка гама от артикули, от мебели до продукти за коса, могат да бъдат свързани с неврологични състояния като множествена склероза и разстройства от аутистичния спектър. Според изследователите проучването ще допринесе за информирани решения относно регулаторни мерки или поведенчески интервенции, за да се намали на излагането на химикали и да се защити здравето на мозъка.

Има ли място за паника?

Отговорът на този въпрос е категорично „не“. Значението на проучването е само като предупредителен знак, че е възможно демиелинизацията да се свърже с въздействието на химикали от околната среда.

 „Нашите открития показват, че е необходимо по-задълбочено изследване на въздействието на тези обичайни битови химикали върху здравето на мозъка“, казват изследователите.

Според д-р Лакхан невролог и изследовател от Маями, Флорида, който не е участвал в проучването:

"Разкритите биологични механизми предоставят правдоподобни пътища, чрез които тези химикали биха могли потенциално да повлияят на развитието на човешкия мозък, свързано с олигодендроцитите и миелинизацията. Но само това проучване все още не би трябвало да предизвиква аларма за невротоксични вещества.“  Той напомня и за предишни страхове за въздействие от химични вещества като захарин и фталати, при които тревожните лабораторни резултати за потенциално токсично въздействие върху човешкия мозък не са потвърдени в реалния свят.

Резултатите от проучването са публикувани в научното списание Nature Neuroscience.