Съществуващите до момента терапии при множествена склероза (МС) се основават на принципа на промяна на активността на имунната система. Във връзка с това, че се натрупват все повече доказателствата за водеща роля на Епщайн-Бар вируса (EBV) като причина за автоимунния процес при МС, се търсят и възможности за премахване на тази потенциална причина.

Компанията Atara Biotherapeutics, която разработва ваксина срещу Епщайн-Бар вируса (EBV), също така планира да обяви през ноември тази година резултатите от проучването EMBOLD.

EMBOLD е клинично проучване от фаза I/II, което тества лекарство, предназначено за лечение на прогресираща множествена склероза (МС).

Става въпрос за експериментална терапия с наименование ATA188, която използва имунни Т-клетки за борба с EBV-инфектираните имунни клетки при пациенти с МС.

Каква е връзката между EBV и множествена склероза?

При МС имунната система започва атака срещу собствените тъкани на тялото. Това води до възпаление и увреждане на нервните клетки в главния и гръбначния мозък. Причината за развитието на този автоимунен процес все още не е установена, но има убедителни данни за водещата роля на EBV като отключващ фактор. 

Повече за EBV тук.

Какво лекарство е ATA188?

Лекарството ATA188 се проучва при хора с първично прогресираща МС или вторично прогресираща МС. Това лекарство е разработено на базата на съвременните биотехнологии и съдържа Т-клетки, получени от здрави лица, които преди това са били заразени с EBV. Следователно техните Т-клетки са подготвени да разпознаят определени протеини на EBV и да започнат атака срещу заразените с вируса клетки. Така става възможно селективно да бъдат идентифицирани и унищожени EBV-инфектирани клетки в главния и гръбначния мозък на пациента.

Как се осъществява проучването EMBOLD?

Проучването EMBOLD е започнато през 2017 г. и оценява безопасността и поносимостта на лекарството. Данните от фаза 1 на проучването и неговата четиригодишна удължена част дават основание да се счита, че ATA188 намалява степента на увреждане на нервната система. Първоначалните резултати при 34 пациенти, които са наблюдавани в продължение на поне 6 месеца са обнадеждаващи, но компанията планира да обяви резултатите при повече от 90 пациенти, които са завършили поне една година проследяване в проучването.

Данните ще се основават на резултатите от EDSS и констатациите от други биомаркери. От компанията съобщават, че при пациентите, които са имали потвърдено подобрение от приложението на ATA188, е отчетено и по-ниско натрупване на глиален фибриларен киселинен протеин (GFAP) в кръвта. GFAP се счита за потенциален биомаркер за прогресия при МС.

Статията е базирана на съобщение, публикувано от Multiple sclerosis News Today