Сънят е много важна част от здравословния начин на живот, но няма установено правило за това колко сън е необходим. Някои хора се справят отлично с четири или пет часа, докато други се нуждаят от осем или повече. По време на сън в тялото протичат много сложни и важни процеси, които позволяват на човек да се събуди освежен и бодър на следващия ден. Недостатъчният сън води до липса на енергия, раздразнителност, намалена концентрация, влошава паметта и настроението.

Проблемите, свързани със съня са често срещани в общата популация. В проучване на автори от Норвегия от 2012 година е анализирана честота на нарушенията на съня при пациенти с множествена склероза.

Как е осъществено проучването?

Изследвани са 90 пациенти с диагноза множествена склероза и 108 контролни лица без заболяване. Участващите в проучването са отговаряли на въпросник за качеството на съня.  Отговорите на въпросите са оценявани в седем категории, за да се направи анализ на различните характеристики на съня, като качество или нарушение на съня и въздействията им върху дейностите през деня.

Какво е установено?

При пациентите с множествена склероза е установено по-лошо качество на съня. При 67% от тях са установени проблеми, свързани със съня в сравнение с 44% от контролите. Основните фактори, свързани с нарушаването на съня, са болката и умората, като тя е по-честа при жените. Пациентите с множествена склероза, които са имали умерена депресия и тези на терапия с антидепресанти са имали изразени нарушения на съня.

Какво означават тези резултати?

Това проучване допълва доказателствата, че хората с множествена склероза често имат проблеми със съня. То подчертава значението на лечението за симптомите при МС, които могат да допринесат за лошия сън, напр. болка, депресия, спастичност и проблеми с пикочния мехур.

Прочети повече за нарушенията на съня при множествена склероза.