Страдащите от множествена склероза (МС) често се оплакват от по-тежки симптоми на заболяването след консумация на млечни продукти. Кравето мляко съдържа два основни вида протеин - суроватка и казеин. Над 80% от общия протеин в млякото е под формата на казеин. Някои млечни продукти, като сирене, имат по-високи нива на казеин в сравнение с млякото. 

Изследователи от университетите в Бон и Ерланген-Нюрнберг са установили връзка между консумацията на краве мляко и пристъпите на множествена склероза. Резултатите от проучването са публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), което е едно от най-цитираните и изчерпателни мултидисциплинарни научни списания в света.  

Проучването успява да демонстрира връзка между протеините в кравето мляко и влошаването на симптомите на експериментална множествена склероза (експериментален автоимунен енцефаломиелит) у мишки, но също така са намерени доказателства за подобен механизъм и при хората.

Учените са установили, че при мишки третирани с казеин (основен протеин в млякото) се установява изразено нарушаване на миелиновата обвивка на нервите. Това се обяснява с факта, че защитата на тялото всъщност атакува  казеина, но поради т.нар. кръстосана реактивност се унищожават и протеините, участващи в образуването на миелина. В хода на проучването авторите установяват протеин, наречен миелин свързан гликопротеин (myelin-associated glycoprotein, MAG). Това е миелинов компонент, локализиран в периаксоналната мембрана на централната нервна система (ЦНС) и миелиновите обвивки на периферната нервна система (ПНС). Общото количество на MAG в ЦНС е много по-голямо, отколкото в ПНС.

Експериментите доказват, че при имунизирани с казеин мишки, антителата срещу казеина реагират кръстосано с MAG и че процесът е зависим от комплемента.

Важен, обаче, е въпросът до каква степен резултатите могат да бъдат валидни за хора с МС? За да отговорят на този въпрос, изследователите добавят казеинови антитела от мишки към човешка мозъчна тъкан и установяват, че те наистина се натрупват в клетките, отговорни за производството на миелин в мозъка.

Какви допълнителни проучвания са необходими?

Според авторите, в допълнение към проведените експерименти е необходимо да се осъществят допълнителни проучвания, включително изолиране на казеин-специфични антитела от пациенти с МС, които имат високо ниво на антитела срещу казеин, за да се осигури по-силно доказателство, че антиказеиновите антитела реагират кръстосано с MAG.

Какво означава това проучване за пациентите с множествена склероза?

Според авторите на проучването може да се предположи, че при пациенти с МС, при които има загуба на толерантност към млечни антигени, се развива реакция чрез антиказеиново антитяло, насочена към MAG в лезиите и водеща до увреждане на миелина. Предполага се, че при някои хора с МС се е развила чувствителност към казеин в някакъв момент от живота им. В резултат на това, веднага щом консумират пресни млечни продукти, имунната им система произвежда казеинови антитела. Поради кръстосаната реактивност с MAG, те увреждат и миелиновата обвивка около нервните влакна.

Следователно, ако се установи чувствителност към казеин, пациентът трябва да се въздържа от консумация на сирене, кисело мляко или извара.

В съобщението на Университета в Бон е цитирано и мнението на главния изследовател в проучването – проф. Стефани Кюртен от Института по анатомия към Университетската болница в Бон. Кюртен е невроанатом и се счита за известен експерт по множествена склероза:

Чуваме отново и отново от страдащите, че се чувстват по-зле, когато консумират мляко, извара или кисело мляко. Ние се интересуваме от причината за тази корелация."

В момента разработваме тест, с който засегнатите лица могат сами да проверят дали носят съответни антитела“.