Какво представлява хепатит В?

Хепатит B е заболяване, причинено в резултат на инфекция с вируса на хепатит B (HBV). Инфекцията с този вирус може да доведе до увреждане на черния дроб, чернодробна недостатъчност, рак на черния дроб и смърт.

По данни на Европейския кодекс за борба с рака в повечето европейски държави броят на хората страдащи от хронична HBV инфекция е по-малък от 1 % (1 от 100 човека). Най-високите докладвани проценти са в Гърция (2,1 % от хората) и Румъния (5,6 % от хората). Вирусът на хепатит B може да увреди черния дроб и колкото по-продължителна е инфекцията, толкова по-вероятно е да се развие рак на черния дроб.

Какви са ваксините срещу хепатит В?

В началото на 80-те години на ХХ-ти век започва производството на ваксини, получени от плазма на хора, преболедували от вирусен хепатит В и носители на HBsAg. Плазмената ваксина срещу хепатит В е забележително технологично постижение, особено поради факта, че е първата „противоракова ваксина” за превенция на свързания с хепатит В, първичен хепатоцелуларен карцином. Тази първа ваксина обаче се сблъсква с три препятствия: ограничено производство, респ. количества, дължащо се на начина на добиване на ваксината; висока цена и възникването и разпространението на епидемията от СПИН по същото време. В този период успешно се разработва рекомбинантната ДНК технология за производството на ваксина срещу хепатит В. Тя се препоръчва за всички деца, юноши и възрастни с риск от заразяване: всеки, който работи на място, което включва контакт с човешка кръв, тези, които имат диабет и са под 60 години, тези, които правят секс или живеят в същата къща при човек с хепатит В, и тези, които имат сексуален контакт с повече от един партньор.

Безопасна ли е ваксината срещу хепатит В при пациенти с множествена склероза?

Съобщенията за увеличение на случаите на множествена склероза във Франция след ваксинация срещу хепатит В уплашиха много хора. При тези доклади обаче е объркана времевата връзка (диагнозата множествена склероза е поставена много време след ваксината) с причинно-следствената връзка (ваксината причинява множествена склероза).

В последващите научни съобщения е доказано, че ваксината срещу хепатит В не причинява появата на множествена склероза:

Изследване, проведено във Франция1 от 1994 до 2003 г. (Mikaeloff, 2007), сравнява децата с МС и децата без заболяването. Проучването не открива връзка между ваксинацията срещу хепатит В и развитието на множествена склероза в детска възраст.

В Съединените щати, проучване2 (Verstraeten et al., 2001) сравнява 422 възрастни с демиелинизираща болест,  включително и множествена склероза и 921 съвпадащи контроли (хора на подобна възраст и пол, но които не са имали демиелинизираща болест). Изследователите дават заключение, че ваксинацията срещу хепатит В не е свързана с демиелинизираща болест в изследваната популация.

Други проучвания, проведени в САЩ3 (Ascherio и колеги, 2001), в Европа4 (Confavreaux, 2001) и в Британска Колумбия5 (Sadovnick; Scheifele, 2000), също така изследват възможната връзка между ваксинацията срещу хепатит В и МС и също така не откриват връзка между ваксинация срещу хепатит В и множествена склероза.

През 2002 г. Институтът по медицина (IOM)6 преразгледа публикувани и непубликувани изследвания, за да установи дали има връзка между ваксината срещу хепатит В и демиелинизиращите неврологични разстройства, включително множествена склероза при възрастни. Комитетът установява, че епидемиологичните данни не подкрепят причинно-следствената връзка между ваксината срещу хепатит В и множествената склероза.

Източници:

  1. Mikaeloff Y, Caridade G, Rossier M, Suissa S, Tardieu M. Hepatitis B vaccination and the risk of childhood-onset multiple sclerosisexternal icon. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Dec;161(12):1176-82.
  2. Verstraeten T, DeStefano F, Jackson L, Benson P, Okoro C, et al. Risk of demyelinating disease after hepatitis B vaccination—West Coast, United States, 1995–1999. Paper presented at the 50th Annual Epidemic Intelligence Service Conference, 2001, Atlanta GA.
  3. Ascherio A, Zhang SM, Hernán MA, Olek MJ, Coplan PM, Brodovicz K, et al. Hepatitis B vaccination and the risk of multiple sclerosisexternal icon. N Engl J Med. 2001 Feb 1;344(5):327-32.
  4. Confavreux C, Suissa S, Saddier P, Bourdès V, Vukusic S; Vaccines in Multiple Sclerosis Study Group. Vaccinations and the risk of relapse in multiple sclerosisexternal icon. N Engl J Med. 2001 Feb 1;344(5):319-26.
  5. Sadovnik AD, Scheifele DW. School-based hepatitis B vaccination programme and adolescent multiple sclerosisexternal icon. Lancet. 2000;355(9203):549–550.
  6. Institute of Medicine. Immunization Safety Review: Hepatitis B Vaccine and Demyelinating Neurological Disordersexternal icon. Washington DC; 2002.