Каква е ролята на човешкия папиломавирус (HPV)?

При жените на възраст 15-44 години в Европейския съюз ракът на шийката на матката е на второ място по разпространение след рака на гърдата. Ракът на шийката на матката се причинява от някои щамове на човешкия папиломавирус. Според различни изследвания в 90 % от случаите на рак на шийката на матката е откриван HPV. За да се постигне действително ограничаване на причиняващите рак HPV инфекции е предприета програма за ваксиниране. Според целите 90-70-90 на Световната здравна организация: 90% от момичетата до 15-годишна възраст трябва да са завършили имунизацията с HPV ваксина; 70% от жените до 35-40 години да са обхванати със скрининг (тестове и цитология); 90% от жените да получат своевременно лечение на предракови лезии.

Какви ваксини има?

Съществуват ваксини, които могат да предотвратят инфектирането с тези видове HPV, най-често причиняващи рак. В страни, в които има програми за скрининг за рак на шийката на матката, значително е намаляла заболяваемостта и смъртните случаи от това заболяване.

След като научният комитет на Европейската агенция по лекарствата даде одобрението си, ЕС разреши продажбата на три ваксини срещу HPV, които предотвратяват инфектирането с основните щамове на HPV, причиняващи рак на шийката на матката:

Ваксината Gardasil има разрешение за употреба от 2006 г. и е одобрена за предпазване от предраков растеж, рак на шийката на матката и ануса и брадавици по половите органи. Тази ваксина предоставя защита срещу 4 типа папиломен вирус (типове 6, 11, 16 и 18). Gardasil-9 (разрешена от юни 2015 г.) се различава по това, че предоставя защита срещу 9 типа на вируса (типове 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58). Ваксината Cervarix е разрешена от септември 2007 г. за употреба при жени и момичета за предпазване от предраков растеж и рак на шийката на матката и областта на половите органи. Тя осигурява защита срещу типове 16 и 18 на вируса. След разрешаването им за употреба ваксините срещу папиломен вирус са включени в имунизационните календари на много страни.

Има ли връзка между HPV ваксината и множествена склероза?

В съобщение (Waldemann и сътрудници, 2009) е описана появата на остър дисеминиран енцефаломиелит след втората имунизация с Gardasil.  Sutton и сътрудници (2009) съобщават за петима пациенти, които са развили мултифокални или атипични синдроми на демиелинизация в рамките на 21 дни след втората или третата имунизация (трима от тях преди това са имали клинични изолирани епизоди на неврологична дисфункция).

Въпреки това, в проучване на регистрите в Дания и Швеция  от 2015 година не се установява повишен риск от развитие на множествена склероза сред близо 800 000 пациенти, които са получили тази ваксина.