В доклад пред ECTRIMS 2023 г. са представени данни от шведския регистър за множествена склероза (МС), които показват, че рискът от преминаване към вторично-прогресираща множествена склероза (ВПМС) е намалял през последните петнадесет години.

Какви са моделите на протичане на множествената склероза?

Съществуват два общи модела на протичане на МС, които могат да бъдат описани като рецидивиращи и прогресиращи. При ВПМС болестта започва с пристъпи и ремисии и по-късно преминава в прогресиращо заболяване, което протича с все по-малко рецидиви във времето и засилване на неврологичната дисфункция. Счита се, че при липса на лечение около половината от пациентите с рецидивираща МС ще преминат към ВПМС в рамките на около десетилетие след диагностицирането.

Повече за вторично-прогресираща множествена склероза (ВПМС) тук.

Какво е новото в представените пред ECTRIMS 2023 данни?  

В представения пред ECTRIMS доклад на база на анализ на данните от шведския МС регистър се твърди, че

„Рискът за пациентите с рецидивираща МС да преминат към ВПМС е намалял значително в Швеция от 2005 г. насам и този преход към прогресиращ модел на протичане сега се случва по-късно в живота и по-дълго време след началото на болестта.“

Шведският МС регистър официално е стартиран през 2000 г. и съдържа дългосрочна клинична и демографска информация от повече от 22 000 пациенти с МС, т.е. около 84% от всички пациенти с МС в страната.

Анализът на данните от регистъра показва, че:

„Тези резултати подчертават важността на ранното започване на лечение с модифициращи хода на болестта терапии и важността на стратегиите за по-ранна диагностика“,  Моуресан, специалист в Каролинския институт в Швеция.

Повече за възможните терапевтични стратегии при МС тук.

 

Източник: ECTRIMS 2023

Статията е базирана на публикация в Multiple Sclerosis News Today: ECTRIMS 2023: Declining risk of SPMS conversion seen in registry.