Когато ти вече вървиш през живота под ръка с болестта, но до теб е и най-близкият ти човек, който също ще трябва да се научи да живее с нея. Приеми ситуацията като една сянка, която ще бъде винаги там, но тя трябва да остане зад силуетите и на двамата във връзката и да не замъглява хоризонта.

Твоят най-близък човек трябва да знае за болестта. Тя е като трети, нахално наместил се между вас и от двамата зависи той да бъде отблъснат. Ако ти прегърнеш този трети, започнете да се криете зад гърба му, ако приемете позицията на жертвата или ако очакваш от партньора си сам да реши проблема….тогава властта на сянката ще се засили и ще ви пречи.

Всички връзки имат своите възходи и падения и много и различни събития могат да ги доведат до край или да ги заздравят. Приеми, че да поговорите за болестта е не по-различно от разговорите за важни въпроси, които засягат двойките по време на връзката им, комуникацията и разбирането са наистина важни!

Този разговор може да бъде различен и това зависи, както от твоят характер, така и от този на партньора ти. Възможно е да са нужни само няколко изречения и да следва изправяне и борба, но може да бъде и много емоционален, натоварващ и стресиращ, от което не следва, че няма да се изправите и да продължите въпреки сянката зад теб.

Няма универсална рецепта за това как се провежда един такъв разговор, но от особена важност е да се увериш, че даваш време на човека до теб да усвои информацията и не забравяй  да продължиш да споделяш и във времето напред. Не забравяй, че не можеш да предскажеш бъдещето.

Смисленият разговор предполага открито и често да се споделят мислите и чувствата, от една страна, и от друга страна те да бъдат внимателно изслушани. Помни, че поддържането на доброто общуване не е лесно и не винаги се случва естествено. Това изисква практика и полагане на усилия. Ето някои съвети, които могат да ти помогнат: