Както вече SmartMS съобщи, от месец април 2021 година, Европейската агенция по лекарствата (EMA) одобри за европейския пазар нова форма на приложение на Натализумаб. (повече за новата форма можете да научите тук)

Какво е Натализумаб?

По информацията на EMA лекарството е с търговско име Tysabri и е за лечение на възрастни с множествена склероза (МС), която не се контролира задоволително с друга болест-модифицираща терапия или се влошава бързо. Tysabri се използва за лечение на пристъпно-ремитентна МС, при която пациентът има пристъпи (релапси) и периоди на стабилност на симптомите (ремисии).

Лекарственият продукт съдържа активното вещество натализумаб (natalizumab).

Как се прилага Натализумаб?

До момента, начинът на приложение на Натализумаб е чрез интравенозна инфузия (вливане във вена), която се повтаря веднъж на всеки 4 седмици. Новата форма на приложение е подкожно приложение на две предварително напълнени спринцовки, което се прави също на всеки 4 седмици.

С новата форма на приложение се постига удобство за пациента и се скъсява времето за осъществяване на терапията.

От средата на месец юни 2022 година тази форма е включена в списъка на НЗОК с НЗОК код LF325 и ще бъде реимбурсирана 100% за пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза, отговарящи на съответните Изисквания на НЗОК. Вписването на лекарството с нов НЗОК код означава, че този код трябва да фигурира в протокола, за да може пациентът да бъде лекуван с подкожната, а не с венозната форма на лекарството.

Няма промяна в необходимите изследвания за започване и продължаване на лечението, както и в сроковете, в които се изисква осъществяване на МРТ и оценка от ПЕСН (постоянен експертен съвет по неврология).

Повече информация, по отношение на назначаването и продължаването на лечението с Tysabri, можете да се получите от Специализираните комисии, които проследяват състоянието на пациенти с МС.