Засегнатите от МС хора изпитват своите симптоми и ограничения по много различен начин и развитието на процесите във времето се различава значително. Не напразно МС се счита за „болестта с хиляда лица“. Много пациенти с пристъпно-ремитентна МС развиват вторично-прогресираща форма в хода на заболяването си.

Във видеоматериала, създаден и предоставен на SmartMS от Новартис България, акад. проф. д-р Иван Миланов представя своето мнение по темата за особеностите на вторично-прогресиращата множествена склероза:

Промените при вторично-прогресираща МС настъпват неусетно, затова е важно пациентите да се наблюдават внимателно за ранни признаци за влошаване, така че да могат да ги обсъдят с лекуващия ги специалист невролог.