От края на месец август влязоха в сила актуализираните изисквания на НЗОК. Важните промени за пациентите са следните:

  1. След влизане в сила на изискванията от 25.08.2023 г., пациентите имат достъп и до три нови медикамента за лечение на множествена склероза: дироксимел фумарат, офатумумаб и понесимод.
    Повече за новите лекарства тук.
  2. Към специализираните комисии, които могат да назначават лечение с лекарства, модифициращи хода на болестта е включена и комисията към МБАЛ „Сърце и мозък“ град Бургас.
  3. Редът за заверка на протоколите не е променен, като специализираните комисии, назначават терапията по вече въведения начин с електронен протокол (Е-протокол).

Разяснения за изискванията и за Е-протокола тук.

С актуализираните изисквания на НЗОК можете да се запознаете тук.