От началото на 2023 година в списъка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са включени три нови лекарствени продукта – дироксимел фумарат, офатумумаб и понесимод.

Какво лекарство е дироксимел фумарат?

Както вече SmartMS съобщи, в края на 2021 година възможностите за лечение на множествена склероза (МС) се разшириха след като Европейската агенция по лекарствата (EMA) одобри дироксимел фумарат (Vumerity) за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС).

Дироксимел фумарат (Vumerity), е подобно на друго разрешено лекарство за МС, а именно диметил фумарат (Tecfidera). В организма и двете лекарства се превръщат в една и съща активна форма - монометил фумарат.

Дироксимел фумарат се понася по-добре, с по-малко докладвани стомашно-чревни странични ефекти.  

Веднъж попаднало в тялото, това лекарство бързо се превръща в същата активна съставка като диметил фумарат, следователно ефективността на двете лекарства е сравнима.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограничения вижте листовката.

Какво лекарство е офатумумаб?

Още през април 2021 година SmartMS информира, че EMA одобри пускането на европейския пазар на ново лекарство за лечение на пристъпно-ремитентна форма на МС при лица с активно заболяване.

Офатумумаб (Kesimpta), е моноклонално антитяло (вид протеин), което е създадено да разпознава и да се прикрепя към специфична мишена, наречена CD20, на повърхността на В-клетките (вид бели кръвни клетки). Знае се, че В-клетките играят ключова роля при атаката на миелина и развитието на възпаление и увреждане на нервите. С намаляването на активността на тези клетки под въздействието на офатумумаб, се облекчават симптомите на МС и се забавя влошаването на болестта. Лекарството е одобрено за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна форма на МС с активно заболяване, дефинирано по клинични или образни характеристики.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограничения вижте листовката.

Какво лекарство е понесимод?

Понесимод (Ponvory) е третият медикамент от квартета модулаторите на сфингозин-1-фосфат (финголимод, сипонимод, понесимод и озанимод). Повече за тази група медикаменти можеш да научиш тук. При МС имунната система (естествената защита на тялото) погрешно атакува защитната обвивка около нервите (миелин) в главния и гръбначния мозък. Понесимод, въздейства върху Т клетките и В клетките (два вида бели кръвни клетки, участващи в имунната система) в лимфните възли, като се свързва към мишена (рецептор), наречен сфингозин-1-фосфатен рецептор (SIP1), на повърхността на тези клетки и го блокират. На практика, Т-клетките и В-клетките, се нуждаят от активиране на този рецептор, за да напуснат лимфните възли. По този начин се стига до „арестуване“ на имунните клетки в лимфните възли и се ограничава придвижването им към централната нервна система. Крайният резултат от това действие е ограничаване на увреждането на миелина.  

За показанията и нежеланите ефекти на понесимод вижте листовката.

Кога се очаква тези медикаменти да бъдат заплащани от НЗОК?

Условията, за да бъде заплащан даден медикамент от НЗОК са следните:

От началото на 2023 година, и трите нови молекули са включени в списъка на НЗОК. Дироксимел фумарат има НЗОК код LF338, понесимод е с НЗОК код LF332, а офатумумаб е с НЗОК код LF330.

В следващите месеци се очаква да бъдат създадени и изискванията за отпускане на тези лекарствени продукти.