По „следите“ на бъдещето или как да убием митовете

Множествената склероза неусетно задейства странен инстинкт – знаеш, че е болест и подобно на това, което правиш при грип например, искаш да се почувстваш по-добре като се свиеш на топка и останеш в леглото. И не знаеш, че всъщност свиването на топка е обратното на това, което трябва да направиш.

Вярваш ли в мита, че физическата активност при множествена склероза трябва да бъде ограничена, защото влошава състоянието и може да доведе до болка и до умора?

Този мит по свой начин изглежда логичен.

Какви ограничения на тялото причинява МС?

Ето какво показват изследванията от последните години:

Но дали тези ограничения означават, че физическата активност при пациенти с МС трябва да бъде ограничена?

В продължение на много години лекарите съветваха новодиагностицираните пациенти да избягват всякакви физически дейности и упражнения 1. Но днес науката знае, че редовните упражнения и рехабилитацията са тези, които определят важните решенията за качествен живот с МС. Те носят много ползи за физическото и психическото здраве без риск от обостряне 2,3.  Подобряването на качеството на живот е доказано в много проучвания 4,5.

Какво може да направи балансираната физическа активност за теб?

Ползите са многобройни:

Съществуват някои общи насоки и препоръки за упражнения при пациенти с МС, а индивидуалните програми трябва да бъдат така разработени, че да могат да отговорят на основните симптоми при всеки отделен пациент, напр. насочени към силата, издръжливостта, координацията, умората, смущенията в уринирането и т.н.

В SmartMS регистъра сме събрали данни, които ориентират към състоянието на проблема при българските пациенти с множествена склероза. На включените в регистъра пациенти зададохме въпроса:

Колко често през последния месец упражнявахте друга физическа активност освен тази, която е свързана с работата Ви? (напр. туризъм, бягане, фитнес, плуване, каланетика, аеробика, футбол, бокс и др. спортни дейности или активности напр. градинарство, селскостопанска дейност).

На този въпрос отговориха 1502 от пациентите. Какво показват техните отговори?

Всички пациенти имат оценка на функциите на нервната система, направена от специалист невролог. Тази оценка се прави по разширената скала за оценка, която е позната като оценка по Kurtzke (EDSS) . Пациентите с оценка до и равно на 4 имат умерено увреждане и незасегната двигателна активност.

95% от пациентите в SmartMS са с дефицит във функциите на нервната система, оценен като EDSS≤4. Разпределението на техните отговори не променя съществено картината – 47% от тези пациенти отговарят, че никога не упражняват допълнителна физическа активност или тя е сведена до веднъж месечно или дори по-рядко.

На въпроса „През последните две години използвали ли сте услугите на рехабилитатор?“ 1212 (80%) от 1502 интервюирани МС болни отговарят с „не“.

Данните от SmartMS регистъра на практика ни връщат в миналото на митовете и те са причината да потърсим съветите на водещ експерт рехабилитатор.

 

Отърси се от мита за вредата от физическата активност и направи своите стъпки по следите на бъдещето!

Помни, че да приемеш предизвикателството и да останеш активен е една от основните брънки във веригата на лечението.

Литература:

  1. Halabchi F, Alizadeh Z, Sahraian MA, Abolhasani M. Exercise prescription for patients with multiple sclerosis; potential benefits and practical recommendations. BMC Neurol. 2017;17(1):185.
  2. Dalgas U, Stenager E, Ingemann-Hansen T. Multiple sclerosis and physical exercise: recommendations for the application of resistance-, endurance- and combined training. Mult Scler. 2008;14(1):35–53.
  3. Sandoval AE. Exercise in multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2013;24(4):605–618.
  4. Multiple sclerosis and exercise: why MS patients should stay active. Penn Medicine. Published May 1, 2017. Accessed December 19, 2019.
  5. Sandoval AE. Exercise in multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2013;24(4):605–618.
  6. White LJ, Dressendorfer RH. Exercise and multiple sclerosis. Sports Med. 2004;34(15):1077–1100.
  7. Huang M, Jay O, Davis SL. Autonomic dysfunction in multiple sclerosis: implications for exercise. Auton Neurosci. 2015;188:82–85.
  8. Lambert CP, Lee Archer R, Evans WJ. Body composition in ambulatory women with multiplesclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(11):1559–1561.
  9. Brown TR, Kraft GH. Exercise and rehabilitation for individuals with multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2005;16(2):513–555.